Kalendarium roku 2007

  • Przygotowanie (w ramach projektu ?EQUAL?) dwóch raportów na temat wpływu przemocy domowej na sytuację kobiet na rynku pracy oraz związku pomiędzy emigracją kobiet i przemocą domową.
  • Opracowanie i opublikowanie poradników na temat przemocy wobec kobiet adresowanych do policjantów, prokuratorów, sędziów, psychologów, pracowników socjalnych, nauczycieli, lekarzy, pracowników schronisk i pracodawców.
  • Zorganizowanie i przeprowadzenie licznych szkoleń dla policji, nauczycieli i pedagogów, kadry pomocy społecznej z terenów Mazowsza o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  • Przeprowadzenie w Warszawie szkolenia dla lokalnych liderek i rzeczniczek praw kobiet, które same doświadczyły przemocy w rodzinie i które chciały rozpocząć działalność na rzecz ofiar przemocy.
  • Zorganizowanie otwartych spotkań edukacyjnych dla kobiet z cyklu ?Poznaj swoje prawa?.
  • Opracowanie i opublikowanie 11 nowych poradników i niezbędników dla kobiet, lekarzy, psychologów, policjantów, prokuratorów i pracowników schronisk. Zredagowanie i wydanie dziewiątego numeru pisma ?Prawo i Płeć?.
  • Zorganizowanie dla kobiet z okolic Warszawy i Łodzi szkoleń na temat aktywnego poszukiwania pracy i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz zainteresowanych utworzeniem spółdzielni socjalnej.
  • Opracowanie propozycji nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu w rodzinie.
  • Zorganizowanie kolejnego ?Trybunału ds. przemocy wobec kobiet? pod nazwą ?Kobiety oskarżają?.

SPRAWOZDANIE 2007

Mobic Online
Buy Feldene
Buy Cafergot Online
Emla

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii