Kalendarium roku 2008

  • Opracowanie książki i wyprodukowanie filmu dokumentalnego pod tytułem “Wybieram życie” opartego na historiach życia kobiet, które doświadczyły przemocy ze strony swoich mężów lub partnerów.
  • Opublikowanie książki pod tytułem „Taniec wysokiego ryzyka”, zawierającej historie kobiet, które doświadczały przemocy w rodzinie.
  • Opracowanie i rozprowadzenie ulotek dla młodzieży zagrożonej przemocą ze strony osób bliskich: „Przemoc domowa – jeśli masz naście lat… Przerwij milczenie” i „Masz wybór – jeśli masz naście lat… Razem bez przemocy”.
  • Zorganizowanie konferencji „Przemoc w rodzinie – agresja w szkole”, konkursu dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z dzielnicy Warszawa-Wola na najlepszy esej na temat równości kobiet i mężczyzn pt. „Prawo mówi, że kobieta i mężczyzna są równymi w życiu domowym, zawodowym i społecznym. Jak według Ciebie zaprowadzić taką równość w rodzinie?”, przeprowadzenie pogadanek edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Warszawy i Łodzi na temat przemocy w bliskich związkach i nieagresywnego rozwiązywania konfliktów.
  • Wystawienie w rożnych miastach Polski spektakli: „Strachy”, „Ballada o słodkiej Dafne”, „Węzły życia”.
  • Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt „EQUAL” „Praca i godne życie dla kobiet ofiar przemocy, w której uczestniczyli przedstawiciele rządu i parlamentu oraz instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

SPRAWOZDANIE 2008

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii