Kalendarium roku 2008

  • Opracowanie książki i wyprodukowanie filmu dokumentalnego pod tytułem ?Wybieram życie? opartego na historiach życia kobiet, które doświadczyły przemocy ze strony swoich mężów lub partnerów.
  • Opublikowanie książki pod tytułem ?Taniec wysokiego ryzyka?, zawierającej historie kobiet, które doświadczały przemocy w rodzinie.
  • Opracowanie i rozprowadzenie ulotek dla młodzieży zagrożonej przemocą ze strony osób bliskich: ?Przemoc domowa ? jeśli masz naście lat? Przerwij milczenie? i ?Masz wybór ? jeśli masz naście lat? Razem bez przemocy?.
  • Zorganizowanie konferencji ?Przemoc w rodzinie ? agresja w szkole?, konkursu dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z dzielnicy Warszawa-Wola na najlepszy esej na temat równości kobiet i mężczyzn pt. ?Prawo mówi, że kobieta i mężczyzna są równymi w życiu domowym, zawodowym i społecznym. Jak według Ciebie zaprowadzić taką równość w rodzinie??, przeprowadzenie pogadanek edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Warszawy i Łodzi na temat przemocy w bliskich związkach i nieagresywnego rozwiązywania konfliktów.
  • Wystawienie w rożnych miastach Polski spektakli: ?Strachy?, ?Ballada o słodkiej Dafne?, ?Węzły życia?.
  • Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt ?EQUAL? ?Praca i godne życie dla kobiet ofiar przemocy, w której uczestniczyli przedstawiciele rządu i parlamentu oraz instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

SPRAWOZDANIE 2008

Mobic Online
Buy Maxalt Online
Tylenol
Buy Topamax without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii