Kalendarium roku 2011

  • Podjęcie współpracy z Fundacją Kronenberga i rozpoczęcie realizacji kompleksowego programu edukacji finansowej dla kobiet, w szczególności dla ofiar przemocy w rodzinie lub bliskim związku.
  • Opracowanie i złożenie w sądzie ?opinii przyjaciela sądu? w sprawie karnej przeciwko mężczyźnie, który zabił swoją żonę.
  • Wystawienie kolejnego spektaklu teatru terapeutycznego pt. ?Karmik?.
  • Udział w pracach nad uwagami do Europejskiej konwencji w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, w pracach nad standardami szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz nad nowym Krajowym Programem dotyczącym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

SPRAWOZDANIE 2011

Tizanidine Online
Buy Indometacin
Arcoxia
Buy Robaxin without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii