Kalendarium roku 2014

 • Zorganizowanie w sali obrad Sądu Najwyższego jedenastego „Trybunału ds. przemocy wobec kobiet”, podczas którego apelowałyśmy o wprowadzenie procedur oceny ryzyka dla wszystkich służb oraz innych środków prawnych, które pozwoliłyby na skuteczniejszą ochronę kobiet przez eskalacją przemocy, w tym zabójstwami.
 • Udział w przygotowaniu nowego Krajowego Programu Działań na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu dostosowania naszych rozwiązań do wymogów Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. CPK przygotowało konkretne propozycje zmian legislacyjnych o poszerzenie definicji przemocy domowej m.in. o przemoc ekonomiczną.
 • Aktywnie działałyśmy na rzecz:
 • zmiany definicji przestępstwa zgwałcenia w kodeksie karnym. Prezentując stanowisko Fundacji podczas licznych spotkań organizowanych m.in. przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz konferencji, odwoływałyśmy się do standardów przyjętych w europejskiej Konwencji;
 • promocji pojęcia przemocy ekonomicznej oraz podejmowałyśmy inicjatywy zmierzające do wdrożenia rekomendacji CPK, wypracowanych w projekcie „Od przemocy ekonomicznej do niezależności”, do polskiego porządku prawnego – spotkania z parlamentarzystkami, przedstawicielami biznesu i organizacji pozarządowych, mających na celu budowanie poparcia dla proponowanych przez CPK zmian legislacyjnych;
 • promocji współpracy interdyscyplinarnej opartej na modelu Centrum Sprawiedliwości w Rodzinie (pomoc dla pokrzywdzonych świadczona jest pod jednym dachem przez różne instytucje i służby). Model ten został zaprezentowany m.in. podczas konferencji prasowej w dniu 10 lipca, kiedy doszło do podpisania porozumienia o współpracy CPK z Komendą Stołeczną Policji, w ramach którego funkcjonariusze policji pełnią dyżury w CPK, przyjmując m.in. zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i zakładając Niebieskie Karty.
 • Zorganizowanie w Warszawie cyklu spotkań „Poznaj swoje prawa” w tym m.in.: z komornikiem na temat egzekucji z wynagrodzenia, renty i emerytury, eksmisji oraz egzekucji alimentów, a także na temat praw pacjentek w kontaktach ze służbą zdrowia.
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie różnych warsztatów rozwojowych: „Bezpieczeństwo w sieci i obsługa nowoczesnych urządzeń telekomunikacyjnych”, „Emocje w negocjacjach oraz w życiu codziennym”, „Ładowanie akumulatorów”, „Jak być sobą i nie kopiować innych”, „Ja asertywna”, „Prokrastynacja, czyli syndrom studenta”, „Mama i dziecko – prawdziwe historie”, spotkania/warsztaty z aktorem Teatru Powszechnego Tomaszem Kozłowskim połączone z warsztatami teatralnymi; warsztat na temat komunikacji w rodzinie; warsztaty umiejętności wychowawczych dla mam, warsztaty „Jak się zachować w sądzie” oraz warsztaty samoobrony WenDo
 • Zorganizowanie spotkań edukacyjnych ze znanymi osobami w tym: spotkanie poświęcone książce Ilony Felicjańskiej „Jak być niezniszczalną”, z Katarzyną Miller pt. „Jak być sobą, jak zostać niegrzeczną dziewczynką”; z dr. Ewą Wojdyłło pt. „Jesteś tym, co pamiętasz” oraz licznych szkoleń i pogadanek finansowych we wszystkich oddziałach CPK.
 • Podjęcie działań propagujących przedsiębiorczość i samopomoc kobiet, m.in.: „Ciuchobranie i dawanie” – wydarzenie inicjujące kobiecy „Bank wymiany dóbr i usług”; udział w VII Międzynarodowym Kiermaszu Dobroczynnym organizowanym przez stowarzyszenie SHOM w Warszawie w Hotelu Marriott; „Nowy image na Nowy Rok” – impreza Klubu Starszych Dziewczyn, która była okazją, aby pod okiem specjalistek przygotować się na Sylwestra i Nowy Rok; powstanie Klubu Pracy dla klientek CPK poszukujących pracy lub chcących ją zmienić.
 • Zorganizowanie V edycji Konkursu i Gali „Wyróżnienie Białej Wstążki”, której towarzyszył panel dyskusyjny poświęcony przemocy wobec dziewcząt i młodych kobiet oraz ceremonia wręczenia wyróżnień nagrodzonym mężczyznom (8 grudnia).
 • W oddziale w Łodzi zorganizowane zostały 32 spotkania informacyjno-edukacyjne dotyczące problemów uzależnienia, przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, wychodzenia z relacji współuzależnienia, a także 4 spotkania prowadzone przez prawniczkę pt. „Jak radzić sobie w sądzie”. Przeprowadzono tam również zajęcia psychologiczno-warsztatowe pt. „1 mały krok”.
 • W oddziale w Gdańsku przeprowadzony został wykład w ramach projektu „DAPHNE”, realizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA, a także różne szkolenia dla wolontariuszy w ramach projektu „Niezbędnik Wolontariusza CPK”. Przeprowadzone zostały ponadto warsztaty psychoterapeutyczne „Przebudzenie”, terapia ruchem i tańcem, warsztaty teatralne, warsztaty z elementami muzykoterapii dla klientek pokrzywdzonych przestępstwem pt. „Moja siła – moja ekspresja”, warsztaty prawne dla kobiet pt. „Ofiara przemocy w kontakcie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości”; prowadzono zajęcia z jęz. angielskiego dla początkujących.
 • W oddziale we Wrocławiu przeprowadzone zostało m.in. szkolenie dla pracowników MOPS pt. „Jak pracować z osobami doświadczającymi przemocy domowej”; debata „Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet”; warsztaty w ramach projektu „Świadomy obywatel”, prowadzonego przez Centrum Integracji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu; warsztaty „Superwomen na rynku pracy”, organizowane przez Kongres Kobiet.

SPRAWOZDANIE 2014

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii