Kalendarium roku 2015

 • Prowadzenie intensywnych działań monitorujących wpływ stereotypów związanych z płcią na praktykę stosowania prawa w sprawach karnych i rodzinnych.
 • Aktywnie działałyśmy na rzecz:
 • zmiany definicji przestępstwa zgwałcenia w kodeksie karnym, wskazując na konieczność przyjęcia, że podstawowy typ przestępstwa konstytuuje zachowanie o charakterze seksualnym, na które druga strona nie wyraziła zgody;
 • promocji pojęcia przemocy ekonomicznej oraz podejmowałyśmy inicjatywy zmierzające do wdrożenia rekomendacji CPK wypracowanych w projekcie ?Od przemocy ekonomicznej do niezależności? do polskiego porządku prawnego. Wsparłyśmy m.in. merytorycznie badania oraz wypracowanie rekomendacji ISP dotyczących przemocy ekonomicznej;
 • promocji współpracy interdyscyplinarnej opartej na modelu Centrum Sprawiedliwości w Rodzinie. W ramach porozumienia o współpracy CPK z Komendą Stołeczną Policji funkcjonariusze policji pełnili dyżury w naszym oddziale w Warszawie, przyjmując m.in. zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i zakładając Niebieskie Karty.
 • We wszystkich oddziałach, z wyjątkiem Łodzi, organizowałyśmy szkolenia i pogadanki finansowe dla kobiet (29 spotkań) i dziewcząt (16 spotkań).
 • W Warszawie zorganizowałyśmy cykl spotkań ?Poznaj swoje prawa?, w ramach, którego odbyły się spotkania z komornikiem na temat egzekucji alimentów, z prawnikiem na temat porwań rodzicielskich, spotkanie z kuratorkami na temat roli kuratora w sprawach o przemoc w rodzinie.
 • Zorganizowałyśmy :
 • warsztaty rozwojowo-edukacyjne dla dzieci naszych klientek w ramach akcji ?Lato w Centrum Praw Kobiet?;
 • warsztaty ?Wprowadzenie do porozumienia bez przemocy, czyli empatyczna komunikacja w relacjach z dziećmi?;
 • spotkanie z Lucyną Wieczorek pt. ?Moc kobiecości ? aby nam się chciało chcieć?; warsztaty samoobrony WenDo (17 października oraz 5-6 grudnia).
 • Odbywały się cotygodniowe zajęcia z języka angielskiego dla klientek CPK ? dla grupy średniozaawansowanej oraz początkującej.
 • Prowadziłyśmy w ramach aktywizacji zawodowej kobiet warsztat: ?Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej?; kiermasz używanej odzieży oraz produktów wytworzonych przez klientki Fundacji (m.in. biżuteria, kartki); Dzień kobiecej przedsiębiorczości; kursy, np. Business English i obsługi programu Excel; Dzień wymiany talentów, spotkania z przedstawicielami różnych firm (m.in. T-Mobile, Siemens, Corporate Lawyers, kancelarie adwokackie, firmy szkoleniowe).
 • Zorganizowałyśmy wspólnie z Fundacją J. Kwaśniewskiej w dniu 8 grudnia VI edycję Konkursu ?Wyróżnienie Białej Wstążki? i Galę, której towarzyszył panel dyskusyjny poświęcony przemocy seksualnej oraz koncert Izabeli Laskowskiej.
 • Uczestniczyłyśmy w Kongresie Kobiet Lewicy, podczas którego Urszula Nowakowska została nagrodzona Żelaznym Goździkiem.
 • Wystąpienie Urszuli Nowakowskiej w trakcie debaty ?Ich oczami? na temat przemocy domowej, połączonej z pokazem filmu ?Pod ochroną? w reżyserii Diego Lermana (10 marca).
 • Uczestniczyłyśmy w spotkaniu Europejskiej Koalicji FJC w Tilburgu ( 12-13 marca).
 • Prezydent Komorowski w siedzibie CPK złożył podpis pod dokumentem ratyfikującym przez Polskę Konwencję Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej; spotkanie Prezydenta z zespołem CPK (13 kwietnia).
 • Uczestniczyłyśmy w konsultacjach organizowanych w Wilnie przez Komisarza Rady Europy ds. Praw Człowieka na temat przemocy wobec kobiet (5-7 lipca).

SPRAWOZDANIE 2015

Buy Mobic
Buy Skelaxin Online
Tizanidine
Buy Tylenol without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii