25 lat Centrum Praw Kobiet – 25 lat działań przeciw przemocy

Centrum Praw Kobiet, najstarsza w Polsce organizacja pozarządowa działająca na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, obchodzi swoje 25-lecie. Przez ten czas fundacji udało się pomóc ponad 100 tysiącom kobiet i ich dzieci. Jubileusz to nie tylko czas świętowania, ale także okazja do podsumowania 25 lat naszych działań, tego co udało się w Polsce zmienić w obszarze praw kobiet i przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, jaki był nasz w tym udział, jakie wyzwania stoją przed nami na kolejne lata.

Kiedy w 1994 roku Urszula Nowakowska zakładała Centrum Praw Kobiet, świadomość skali i wagi społecznej zjawiska przemocy wobec kobiet była jeszcze niewielka. Fundacja miała koncentrować się na kwestiach legislacyjnych i promowaniu równouprawnienia płci: w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. Szybko jednak okazało się, że równie ważne jest niesienie kobietom bardzo konkretnej pomocy: prawnej, psychologicznej czy udzielenie im bezpiecznego , a zapotrzebowanie na taką pomoc było ogromne. Wraz z kobietami, które szukały pomocy w CPK pojawił się problem przemocy wobec kobiet.

Do dzisiaj pamiętam jeden z pierwszych telefonów, jaki odebrałyśmy. Zadzwoniła do nas pani Wanda, która mieszkała w małej miejscowości koło Mińska Mazowieckiego. Chciała rozwieść się z mężem, jednak sędzia nie chciał udzielić rozwodu argumentując, że ?nie ustało współżycie?. Nie ustało, ponieważ kobieta była regularnie gwałcona przez męża. Z naszym wsparciem udało się jej rozwieść, a on trafił do więzienia

Centrum Praw Kobiet od początku zajmuje się doraźną i długofalową działalnością pomocową, ale również nie ustaje w działaniach na rzecz zmiany świadomości społecznej oraz przepisów prawa, w szczególności w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i równego traktowania. Fundacja prowadzi także szeroko rozumiane działania edukacyjne m.in. organizując różnego rodzaju warsztaty w ramach Akademii Mocy Kobiet, publikując poradniki i ulotki dla kobiet, organizując konferencje i kampanie społeczne.

Przez 25 lat funkcjonowania Centrum Praw Kobiet miało istotny wkład w zmianach jakie się dokonały w postrzeganiu zjawiska przemocy wobec kobiet oraz w prawie.  Sytuacja kobiet w Polsce uległa pod wieloma względami poprawie, ale wciąż wiele jest do zrobienia. Tysiące kobiet maltretowanych przez swoich mężów lub partnerów wciąż nie może liczyć na adekwatną do ich potrzeb pomoc i reakcję ze strony państwa! I tak np., chociaż wymaga od nas tego Konwencja Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, funkcjonariusze policji wciąż nie mają uprawnień do wydania w trakcie interwencji nakazu opuszczenia domu i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej kobiety. Wiele kobiet zmuszonych jest do mieszkania pod jednym dachem ze swoim oprawcą lub z obawy o życie własne i dzieci do ucieczki z zajmowanego wspólnie z nim domu. Szacujemy, że w Polsce od 400 do 500 kobiet rocznie traci życie w związku z przemocą domową z powodu niewywiązywania się przez Państwo ze swojego obowiązku zapewniania kobietom bezpieczeństwa we własnym domu. Polskie sądy rodzinne wbrew zaleceniom Konwencji stambulskiej nie biorą pod uwagę przemocy w rodzinie przy orzekaniu o władzy rodzicielskiej, miejscu pobytu dziecka czy kontaktach z dzieckiem. To są zagadnienia, którymi będziemy zajmować się podczas rocznicowej konferencji ? mówi prezeska i założycielka fundacji, dodając, że są one szczególnie ważne z uwagi na fakt, że Polska jest zobowiązana do złożenia sprawozdania z implementacji konwencji stambulskiej do GREVIO (ciało monitorujące jej wdrażanie).

Obchody jubileuszu Centrum Praw Kobiet odbędą się 2-3 grudnia w Warszawie. Towarzyszyć im będzie:

? Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet – konferencja /25 lat CPK

? Królewna Śni Bal u Księcia – premiera / 25 lat CPK, reż. Dagna Ślepowrońska i Monika Perdjon, Teatr Scena za Ścianą działający przy CPK.

? Temida Pod Lupą – kobiety pokrzywdzone w wyniku przemocy domowej w sądach rodzinnych

? Gala Jubileuszowa / 25 lat CPK (Wyróżnienia Białej Wstążki, Wyróżnienia CPK)

? Uwaga, tu Obywatelka! – koncert / 25 lat CPK

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WYDARZEŃ

2 grudnia 2019 r. (poniedziałek), Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12

Konferencja ?Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet – międzynarodowe standardy, polskie realia?

? 12:30 Rejestracja uczestniczek i uczestników, kawa/herbata

? 12.30 Briefing prasowy

? 13:30 Uroczyste otwarcie: Urszula Nowakowska (Prezeska CPK)

Wystąpienia Gościń i Gości Specjalnych: Małgorzata Kidawa ? Błońska ? Vice -Marszałkini Sejmu, Paweł Rabiej Vice Prezydent Warszawy, dr hab. Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich, Marceline Naudi (GREVIO), Rosa Logar (WAVE), prof. Eleonora Zielińska (UW), Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska (Wicedziekana i Przewodnicząca Zespołu ds Kobiet Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie), przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Urzędu m. st. Warszawy.

? 14:30 Panel 1: System wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy: Rosa Logar (WAVE), Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic (BABA), Urszula Nowakowska (CPK), Janet McDermott  Women’s Aid Federation .

? 16:00 Lunch

? 17:00 Panel 2: Zabójstwa kobiet w związku z przemocą domową: prof. Marceline Naudi (GREVIO), dr Magdalena Grzyb (UJ), Anna Lipowska-Teutsch (Towarzystwo Interwencji Kryzysowej), Jadwiga Żywolewska-Ławniczak (Sędzia SN w stanie spoczynku)

? 18:30 Kawa/Herbata

? 19:00 ?Królewna śni bal?, reż. Dagna Ślepowrońska i Monika Perdjon, Teatr Scena za Ścianą działający przy CPK.

? 20:00 Lampka wina

3 grudnia 2019 r. (wtorek) SALA 217, Senat RP ul. Wiejska 6

? 10:00-12:00 Temida Pod Lupą – kobiety pokrzywdzone w wyniku przemocy domowej w sądach rodzinnych: prof. Małgorzata Fuszara, mec. Magdalena Czernicka-Baszuk, Anna Osowska-Rembecka (Kuratorka Sądowa), przedstawicielki Stowarzyszenia Eurydyka, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Komitetu Obrony Praw Dziecka.

3 grudnia 2019 r. (wtorek), Mazowiecki Instytut Kultury,  ul. Elektoralna 12

? 16:00 Gala Jubileuszowa – prowadzenie Dorota Wellman

– Jak to się zaczęło? 25 lat działalności Centrum Praw Kobiet, najważniejsze projekty i plany

– Wręczenie Wyróżnień Białej Wstążki dla mężczyzn, którzy zasłużyli się reagując na różne formy dyskryminacji i przemocy wobec kobiet zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym. Projekt realizowany od 10 lat wspólnie z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej ?Porozumienie bez Barier?

– Wręczenie nagród i wyróżnień dla osób, które w sposób znaczący przyczyniły się do rozwoju Fundacji i ochrony praw kobiet w Polsce

? 18:45 Kawa/Herbata

? 19:00 Koncert

? 20:00 Tort urodzinowy na 25-lecie!

Akredytacje dla mediów należy potwierdzić do 26.11., do godz. 18.

e-mail: joanna.gzyra@cpk.org.pl

Mobic Online
Buy Cafergot Online
Indometacin
Buy Zanaflex without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii