Porozumienie o współpracy Centrum Praw Kobiet i Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Jednym z punktów obchodów jubileuszu Centrum Praw Kobiet było podpisanie porozumienia między Fundacją a Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie. Porozumienie formalizuje dotychczasową współpracę CPK i ORA i otwiera nowe możliwości.

Na wsparcie warszawskiej adwokatury mogłyśmy jako Fundacja liczyć zawsze, także w bardzo trudnych dla nas momentach, jak wtedy, gdy dzień po Czarnym Proteście do wszystkich naszych oddziałów weszła policja z nakazem wydania dokumentacji. To adwokatki i adwokaci zrzeszeni w ORA w Warszawie we współpracy z nami zorganizowali w sali rozpraw Sądu Okręgowego w Warszawie symulacje rozpraw, w których mogły wziąć udział klientki Centrum Praw Kobiet. Nasza współpraca jeśli chodzi o świadczenie pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym ma już swoją kilkuletnią tradycję, którą tym porozumieniem pragniemy przypieczętować i sformalizować, aby móc jeszcze efektywniej wspierać kobiety doświadczające przemocy ? powiedziała przy podpisaniu porozumienia Urszula Nowakowska, założycielka i prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet.

Nie ma mowy o skutecznej ochronie innych praw konstytucyjnych, jeśli nie uwzględni się zakazu dyskryminacji. Centrum Praw Kobiet już od 25 lat wykonuje ogromną pracę na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, ale też w obronie wolności osobistej, praw rodzinnych, praw medycznych, wolności od przemocy, prawa do utrzymywania życia prywatnego, czci, godności osobistej kobiet, ale też mężczyzn. Bo walcząc o prawa kobiet, walczymy też o prawa mężczyzn. Dalsza walka o prawa kobiet to nasza wspólna walka. Nasza współpraca trwała, trwa i będzie trwać. Ufam, że to symboliczne podpisanie porozumienia stanie się zachętą dla innych stowarzyszeń adwokatów do wspierania Fundacji ? powiedział podczas podpisywania porozumienia mec. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Częścią obchodów jubileuszu 25-lecia Centrum Praw Kobiet było wręczenie Wyróżnień Białej Wstążki. Konkurs organizowany przez Fundację Centrum Praw Kobiet i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej ?Porozumienie Bez Barier? ma na celu wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji. Jednym z tegorocznych wyróżnionych został mec. Mikołaj Pietrzak. W ramach działalności samorządowej wdraża na niespotykaną dotąd skalę politykę równościową. Wspiera i aktywnie uczestnicy w międzynarodowej kampanii 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet. Reprezentuje pro bono osoby wykluczone, w tym również kobiety.  W zgłoszeniu kandydata zaznaczono, że: ?(?) Ma bezpośrednie przełożenie na kształtowanie zmian w całym środowisku adwokackim w Polsce, które dotychczas było zmaskulinizowane, a za przykładem Dziekana Pietrzaka otwiera się na dostrzeganie konieczności zachowania balansu płci i równowagi w dostępie do stanowisk – także dla kobiet. Wspiera działania zmierzające do pokazania, jakim złem jest mowa wykluczenia i dyskryminacji kobiet, zwłaszcza w środowisku adwokackim (?).?

Mobic Online
Buy Toradol
Buy Robaxin Online
Emla

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii