26 maja głosujemy na prawa kobiet

Przypominamy:

prawa kobiet nie spadły nam z nieba. Zawsze trzeba było o nie walczyć. Walczymy dalej…

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem, do której należy Centrum Praw Kobiet, sprawdza poglądy osób kandydujących do Parlamentu Europejskiego w kwestiach równouprawnienia, gender mainstreamingu, zwalczania przemocy ze względu na płeć oraz praw reprodukcyjnych.

Czekamy na odpowiedzi poszczególnych komitetów wyborczych  do 19 maja.

Potem ogłosimy wyniki z podziałem na komitety, wyróżniając osoby, które deklarują równościowe, progresywne poglądy!

 

 

Imitrex Online
Buy Norflex
Buy Cafergot Online
Topamax

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii