Raport Human Rights Watch – „Oddech władzy na plecach. Ataki na prawa kobiet w Polsce”

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej powinien:

• Publicznie potępić dezinformację i kampanie oszczerstw wycelowane w działaczy i organizacje zajmujące się prawami kobiet oraz badać i potępiać taktyczne nadużycia stosowane przeciwko nim, w tym zastraszanie, nękanie i groźby.

• Wdrożyć Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie (Konwencję Stambulską), w tym poprzez zapewnienie odpowiedniego wsparcia i zapewnienia specjalistycznej opieki nad kobietami – ofiarami przemocy oraz przyjęcie odrębnych uregulowań prawnych celem zwalczania przemocy w rodzinie za pomocą sankcji karnych.

• Zaprzestać wszelkich działań uwsteczniających w zakresie praw kobiet, w tym poprzez:
[…]

To trzy pierwsze – z bardzo wielu zaleceń dla rządu RP – sformułowanych w raporcie Human Rights Watch – „Oddech władzy na plecach. Ataki na prawa kobiet w Polsce”.
Raport ukazał się w lutym tego roku, a wczoraj omawiałyśmy w naszej siedzibie z przedstawicielkami Human Rights Watch UKFundacja FeminotekaFundacja Pozytywnych ZmianFundacja BatoregoSex Work Polska i Grupa Ponton działania rzecznicze na rzecz praw kobiet, które możemy podjąć z pomocą raportu.

Zapraszamy do lektury raportu:
https://www.hrw.org/…/files/report_pdf/poland0219pol_web.pdf

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii