Apel do Premiera Mateusza Morawieckiego

  • Razem z ponad 30 innymi organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zaapelowałyśmy do Premiera Mateusz Morawiecki z prośbą o wyjaśnienie proponowanych zmian w realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
  • Zakładają one przede wszystkim planowanie działań i ich realizację w ciągu 1 roku, a nie jak poprzednio 6 lat. Takie wyraźne skrócenie stanowi zagrożenie dla ochrony przed przemocą, a w szczególności przemocą w tak wrażliwym środowisku, jakim jest rodzina.
  • Martwi nas też przedłużający się proces wyłaniania składu Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Termin wyboru nowych członków został przesunięty na 30 października br., jednak do tej pory wyniki nie zostały opublikowane. (Prezeska Centrum Praw Kobiet została zgłoszona jako jedna z kandydatek do tego Zespołu.)
  • Zapewnienie skutecznej ochrony przed przemocą jest obowiązkiem państwa. Zwłaszcza teraz, w dobie pandemii, gdy problem przemocy może eskalować, ważnym i potrzebnym sygnałem jest pokazanie, że na przemoc w rodzinie nie ma zgody, a ofiary mogą liczyć na skuteczne działania instytucji państwowych.
Apel do Premiera RP w sprawie zmian dotyczących skrócenia czasu realizacji nowego Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

19/11/2020

Z zaniepokojeniem przyjęliśmy informację o procedowaniu projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021. Doceniając zawartość merytoryczną projektu, nasze zdziwienie budzi zakres czasowy KPPPwR. Ambitnie sformułowane zmiany i zadania nie mają szans na realizację w krótkim okresie 12 miesięcy, a taki okres planowania i realizacji działań zakłada nowy KPPPwR. Takie wyraźne skrócenie stanowi zagrożenie dla ochrony przed przemocą, a w szczególności przemocą w tak wrażliwym środowisku, jakim jest rodzina.

Poprzedni Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obejmował lata 2014-2020 (Uchwała rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.). Wg naszej wiedzy Zespół Monitorujący ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przygotował projekt nowego KPPPwR na lata 2021-2026. Nie rozumiemy więc, skąd zmiana w czasie jego realizacji.

Martwi nas też przedłużający się proces wyłaniania składu Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Termin wyboru nowych członków został przesunięty na 30 października br., jednak do tej pory wyniki nie zostały opublikowane.

Razem z ponad 30 innymi organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zaapelowaliśmy do Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o wyjaśnienie proponowanych zmian w realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Apel został wysłany także do wiadomości Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej.


Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii