Rekrutujemy! // aktualizacja

Przedłużamy termin na nadsyłanie zgłoszeń do 25.11.2020!

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za planowanie, koordynację praz realizację strategicznych i rozwojowych projektów w ramach Fundacji Centrum Praw Kobiet.

Miejsce pracy: Warszawa lub Kraków

Zakres obowiązków:

 •         Identyfikowanie potencjalnych partnerów w celu realizacji misji Fundacji
 •         Wyszukiwanie źródeł finansowania projektów zarówno na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym
 •         Tworzenie, koordynacja a także rozliczanie projektów, w tym unijnych oraz ze środków zagranicznych
 •         Raportowanie realizacji projektów i zarządzanie ich budżetem
 •         Koordynacja pracy zespołu projektowego na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim
 •         Budowanie relacji ze sponsorami oraz partnerami projektowymi
 •         Promocja projektów zgodnych z misją fundacji zarówno wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 •         Współpraca z Zarządem Fundacji w celu standaryzacji i koordynacji działań projektowych oraz rozwoju instytucjonalnego
 •         Współpraca między oddziałami Fundacji realizującymi poszczególne projekty

Wymagania:

 •         Doświadczenie w pisaniu, koordynowaniu, raportowaniu i rozliczaniu projektów (mile widziane w fundacji bądź przy projektach unijnych)
 •         Bardzo dobra znajomość wytycznych i dokumentów określających zasady realizacji projektów
 •         Doświadczenie w pozyskiwaniu źródeł finansowania i nawiązywania współpracy (sponsorzy, partnerzy projektowi)
 •         Umiejętność posługiwania się narzędziami do zarządzania projektami oraz monitorowania harmonogramu zadań oraz wydatków projektowych
 •         Wcześniejsze doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym
 •         Wykształcenie wyższe
 •         Bardzo dobra znajomość j.angielskiego (min. B2)
 •         Komunikatywność, dobra organizacja pracy, terminowość i rzetelność w zakresie powierzonych zadań
 •         Umiejętność pracy w dynamicznym środowisku
 •         Utożsamianie się z misją Fundacji, znajomość problematyki i/lub otwartość na pogłębianie wiedzy w tym obszarze
 •         Mobilność w zakresie podróży służbowych związanych z poszczególnymi projektami, w tym w szczególności pomiędzy Warszawą, gdzie mieści się biuro główne Fundacji, a Krakowem, gdzie realizowany jest ważny strategiczny projekt

Oferujemy:

 •         Udział w ciekawych i różnorodnych projektach, w tym na szczeblu ogólnopolskim
 •         Satysfakcję w realizacji ważnych społecznie i innowacyjnych projektów
 •         Międzynarodowe kontakty i wyzwania związane z realizacją międzynarodowych projektów
 •         Możliwość tworzenia i  realizacji własnych pomysłów
 •         Fundacja dopuszcza różne formy zatrudnienia
 •         Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@cpk.org.pl do 25.11.2020 r.

Mobic Online
Buy Maxalt Online
Tizanidine
Buy Tylenol without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii