CPK Łódź: Grupa poszerzania świadomości // w każdy piątek od 16.09

👊 Jest nas bardzo dużo i jesteśmy bardzo złe! 💪 – i tak to się zaczęło, od lat. 70. XX w. w USA., od spotkań w małych grupach, w których kobiety rozmawiały o swoich osobistych doświadczeniach, aż do dzisiaj. Zapraszamy na cykl dziesięciu spotkań, podczas których porozmawiamy m.in. o tożsamości, kobiecej ekspresji, cielesności, rodzinie, życiu społecznemu, naszych portmonetkach, obcując przy tym ze sztuką poprzez aktywności artystyczne.

🔔 START: 16 września 2022 r., godz. 17.00-19.00 oraz w każdy następny piątek.

🔔 PROWADZĄCE: mgr psychologii Katarzyna Borowiecka – od lat związana z Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi oraz dr n. hum. Anna Kronenberg, zajmująca się feminizmem w teorii i praktyce.

🔔 GDZIE: Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 17 lokal 4U.

🔔 ZAPISY: telefonicznie pod numerem tel.: 736 608 493 lub poprzez kontakt e-mail: cpk_lodz@cpk.org.pl

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii