#Europajestkobietą: Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet

👌 Drugie warsztaty z cyklu #Europajestkobietą: Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet
👉 Fundacja Global.Lab, Centrum Praw Kobiet oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zapraszają na drugie spotkanie z cyklu Europa jest kobietą: Jakiej Unii Europejskiej chcemy?
#Europajestkobietą: Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet
Podczas spotkania zastanowimy się:
🔹 Jakie są formy przemocy wobec kobiet i jak możemy skutecznie im przeciwdziałać?
🔹 W jaki sposób inicjatywy i strategie Unii Europejskiej mogą wspierać bezpieczeństwo i dobrostan kobiet zagrożonych przemocą?
🔹 Jak instytucje Unii Europejskiej mogą wspierać krajowe organizacje zajmujące się wspieraniem kobiet doświadczających przemocy i przeciwdziałających różnym formom przemocy?
👉 Sprawozdanie, wnioski i rekomendacje zostaną umieszczone na platformie Konferencji w sprawie przyszłości Europy (futureu.europa.eu).
📅 Spotkanie w formie warsztatów partycypacyjnych odbędzie się 1 grudnia, godz. 17:00-18:45 online na platformie Zoom.
👋 Więcej informacji o projekcie: aleksandra.polak@globallab.org.pl
Zapraszamy!
Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii