Przemoc to nie tradycja! – nowa kampania Centrum Praw Kobiet

Konwencja stambulska nieraz atakowana była przez rządzących jako akt prawny niezgodny z polską kulturą, tradycją i wartościami. Centrum Praw Kobiet mówi dziś: to błąd. Jak mówi Konwencja, nic – także kultura ani tradycja – nie może służyć za usprawiedliwienie dla przemocy. Nowa kampania Centrum Praw Kobiet startuje 25. listopada, w Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet.

 

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet to jednocześnie dzień rozpoczęcia międzynarodowej kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Organizacje kobiece na całym świecie prowadzą w tych dniach kampanie i działania edukacyjne mające na celu uwrażliwienie szerokich kręgów społecznych oraz decydentów na temat różnych aspektów i przejawów przemocy wobec kobiet. Centrum Praw Kobiet w tym roku koncentruje się na zagrożeniach płynących z możliwego wypowiedzenia Konwencji stambulskiej przez Polskę.

 

Tradycja to ważna część tożsamości społeczeństwa. Nie można jednak podchodzić do niej bezkrytycznie. Tradycja oparta na nierówności społecznej i dyskryminacji nie zasługuje na bycie kultywowaną i przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Dlatego w tym roku Centrum Praw Kobiet wykorzystując estetykę i elementy kultury ludowej stawia wyraźną granicę: tradycja – tak, przemoc – nie. Bo strukturalna dyskryminacja kobiet, która wciąż pozostaje faktem, nie może być kontynuowana ani uważana za część kultury. Chcemy, aby nową tradycją stała się równość płci, partnerstwo i życie wolne od przemocy – mówi Urszula Nowakowska, prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet.

 

Kampania Centrum Praw Kobiet to także jasne opowiedzenie się przeciwko wypowiedzeniu przez Polskę Konwencji stambulskiej. Konwencja to parasol ochronny dla polskiego systemu wspierania ofiar przemocy i jasne wytyczne jak ów system rozwijać i poprawiać, aby działał skuteczniej i efektywniej. Wypowiedzenie Konwencji może stać się nie tylko groźnym precedensem jeśli chodzi o wypowiadanie traktatów międzynarodowych chroniących prawa człowieka, ale również może przynieść fatalne skutki dla osób doświadczonych przemocą, korzystających z polskiego systemu wsparcia.

 

MOŻLIWE SKUTKI WYPOWIEDZENIA KONWENCJI STAMBULSKIEJ:

 • brak potrzebnej zmiany definicji gwałtu (każdy stosunek bez zgody to gwałt);
 • brak wprowadzenia pojęcia przemocy ekonomicznej do prawa zgodnie z wymogami Konwencji;
 • brak wypracowania i wdrożenia procedur szacowania ryzyka i postępowania, kiedy istnieje zagrożenie zabójstwem lub poważnym uszkodzeniem ciała;
 • brak sieci ośrodków interwencyjnych dla ofiar gwałtu;
 • niemożność rozbudowania sieci specjalistycznych schronisk dla kobiet i ich dzieci doświadczających przemocy domowej;
 • brak szkoleń dla służb dotyczące postępowania z ofiarami przemocy;
 • brak rozszerzenia przepisów o natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy o zakaz kontaktu;
 • brak powiązania przemocy z nierównym statusem kobiet i mężczyzn;
 • dalszy brak działań profilaktycznych, które zapobiegałyby przemocy.

W trakcie 16 Dni Przeciwko Przemocy Centrum Praw Kobiet:

 • planuje działania edukacyjne w social mediach dotyczące znaczenia Konwencji stambulskiej;
 • 1 grudnia organizuje wraz z fundacją Global.Lab i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce spotkanie z cyklu Europa jest kobietą: Jakiej Unii Europejskiej chcemy? pt. #Europajestkobietą: Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet
 • uroczyście rozstrzygnie XII edycję konkursu Wyróżnienie Białej Wstążki.

więcej o kampanii: https://cpk.org.pl/przemoctonietradycja/

 

Partnerzy kampanii:

 • Miejskie Zakłady Autobusowe
 • Prezydent Miasta Krakowa
 • Dolnośląskie Centrum Filmowe
 • ATM
 • Piramida
 • Teatr Collegium Nobilium

Patroni kampanii:

 • Prezydent Miasta Warszawy
 • Prezydent Miasta Poznania
 • Rada ds. Równego Traktowania m. Krakowa

Patroni medialni:

 • NGO.pl
 • Wysokie Obcasy
 • Kobieta.onet.pl
 • Radio TOK.fm

 

Twórcy i twórczynie kampanii:

Scenariusz i reżyseria Daria Woszek

Zdjęcia Joanna Kakitek

Muzyka i słowa Tadeusz Płatek

Choreografia Kaya Kołodziejczyk

Klient – Centrum Praw Kobiet: Monika Młynarczyk, Joanna Gzyra-Iskandar

Agencja – Dziadek do Orzechów

Copywriter: Małgorzata Garapich-Nowicka, Albert Stęclik / Dziadek do orzechów

Planning: Albert Stęclik / Dziadek do orzechów

Art Director: Katarzyna Skoczylas, Tomasz Gębala / Dziadek do orzechów

Account Executive: Weronika Pala / Dziadek do orzechów

Social Media Manager: Aleksandra Gawron / Dziadek do orzechów

Dom mediowy: Czarna Owca

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii