GRUPA WSPARCIA DLA MIESZKANEK GDAŃSKA Z DOŚWIADCZENIEM PRZEMOCY

Centrum Praw Kobiet w Gdańsku zaprasza na psychoedukacyjną grupę wsparcia dla mieszkanek Gdańska z doświadczeniem przemocy.

 

Grupa skierowana jest do wszystkich mieszkanek Gdańska, które doświadczają przemocy, chcą zdobyć wiedzę o mechanizmach przemocy i swoich prawach, dowiedzieć się, jak chronić przed przemocą siebie i swoich bliskich, uzyskać wsparcie oraz poznać inne kobiety będące w podobnych sytuacjach.

 

 

Jeżeli:
? doświadczasz jakiejkolwiek formy przemocy,

? niepokoi cię sposób, w jaki jesteś traktowana,

? poszukujesz wsparcia i wzmocnienia,

? chcesz skończyć z poczuciem osamotnienia i izolacji,

? jesteś mieszkanką Gdańska,

zapisz się do Grupy Wsparcia!

 

Podczas spotkań będziesz mogła:

? dowiedzieć się więcej o przemocy, sposobach jej zapobiegania i twoich prawach,

? podzielić się swoimi doświadczeniami,

? zostać wysłuchaną przez kobiety znajdujące się w podobnej sytuacji,

? wzmocnić poczucie własnej wartości,

? nabrać sił do zmiany swojej sytuacji.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

? Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu, w środy, w godzinach 16:00-19:00 lub 16:30-19:30 w Centrum Praw Kobiet ? Oddział w Gdańsku, ul. Gdyńskich Kosynierów 11/2, 80-866 Gdańsk.

? Planowanych jest 17 spotkań grupy, każde spotkanie 3 godziny, grupa trwać będzie 5 miesięcy.
? Pierwsze spotkanie grupy planowane jest na środę 16 października 2019 r.

? Grupa ma charakter zamknięty i może liczyć maksymalnie 15 osób.

? Uczestnictwo jest dobrowolne i bezpłatne.

 

ZAPISY:

? Udział w grupie jest możliwy po odbyciu indywidualnej konsultacji z osobą prowadzącą.
? W celu zapisania się na indywidualną konsultację z osobą prowadzącą grupę, należy zadzwonić pod numerem telefonu: 58 341 79 15 lub zapisać się osobiście w sekretariacie Centrum Praw Kobiet ? Oddziału w Gdańsku przy ulicy Gdyńskich Kosynierów 11/2 w godzinach otwarcia sekretariatu (poniedziałek-piątek 10:00-18:00).

OSOBA PROWADZĄCA:

Kalina Halemba ? magister psychologii, psychologię ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim. Szkoliła się z zakresu interwencji kryzysowej i pracy z osobami doświadczającymi przemocy oraz pracy z osobą po doświadczeniu traumatycznym, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Rodziny w kręgu przemocy, Studium Asystenta Środowiskowego oraz Otwartego Dialogu. Aktualnie szkoli się z zakresu Psychotraumatologii Praktycznej (Pomorskie Centrum Psychotraumatologii). Od 2018.10 uczestniczy w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie.

Pracuje jako asystentka środowiskowa w ramach Gdańskiego Modelu Deinstytucjonalizacji Usług Świadczonych na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz jako psycholożka w projekcie Ośrodek Wsparcia Rodzin w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi ?Przyjazna Dłoń?.

Od 2016 roku współpracuje z Centrum Praw Kobiet, gdzie udziela indywidualnej pomocy psychologicznej, prowadzi indywidualne konsultacje wstępne oraz grupy wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy oraz uczestniczy w spotkaniach grup roboczych w ramach współpracy Centrum Praw Kobiet z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.
W przeszłości była związana z m.in.: Domem Pomocy Społecznej w Sopocie, Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej ?Glanik? oraz Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej ?Mrowisko?, Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza w Gdańsku, Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni. Pracowała w Zespole Placówek Specjalistycznych w Gdyni z osobami dotkniętymi kryzysami psychicznym.

Organizatorki: Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk.

Grupa wsparcia odbywa się w ramach projektu ?Wsparcie kobiet doświadczających przemocy w rodzinie? dofinansowanego ze środków Miasta Gdańska.

 

Feldene Online
Buy Maxalt Online
Tizanidine
Buy Emla without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii