Warsztat prawny – praktyka w przypadku przemocy seksualnej/ CPK GDAŃSK

Temat przemocy seksualnej pojawia się w dyskursie społecznym często, jednakże rzadko tłumaczy się czym charakteryzuje się ta forma przemocy, jaka jest jej skala oraz jakie są jej, psychiczne i prawne, konsekwencje. Według raportu ?Przemoc wobec kobiet: badanie przeprowadzone w skali UE? 33% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej po ukończeniu 15 roku życia, 22% kobiet doświadczyło tych form przemocy ze strony partnera, a aż 5% przebadanych kobiet doświadczyło gwałtu. Zgwałcenie postrzega się jako zjawisko skrajne i patologiczne, występujące jedynie w wyjątkowych sytuacjach w niebezpiecznym otoczeniu, tymczasem 80% kobiet zostało zgwałconych przez osoby ze swojego bliskiego otoczenia.

Wiedząc, że przemoc seksualna nie jest zjawiskiem marginalnym, ważnym jest informowanie społeczeństwa o możliwych konsekwencjach tej formy przemocy m.in. konsekwencjach prawnych. W czasie warsztatów zostaną przedstawione praktyczne wytyczne jak postępować w przypadku wystąpienia przemocy seksualnej, jakie zachowania są uznawane za przemoc w świetle polskiego prawa, jakie prawa przysługują osobom pokrzywdzonym oraz jak wygląda postępowanie sądowe w sprawie przestępstwa.

Kiedy: piątek, 4 października, godz.: 16:00-19:00.
Miejsce: Centrum Praw Kobiet ? Oddział w Gdańsku, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, 80-866 Gdańsk (I piętro, sala konferencyjna).
Prowadzenie: radczyni prawna Barbara Sikorska
Liczba miejsc: 10-25 osób
Udział bezpłatny!
Obowiązują zapisy! Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2019 do końca dnia.

Cele:
? Zwiększenie wiedzy na temat form przemocy seksualnej oraz związanych z nimi kwestii prawnych.
? Zwiększenie wiedzy na temat procedur prawnych oraz praw, których może domagać się pokrzywdzona/pokrzywdzony.

Program warsztatu:
1. Podstawa prawna przeciwdziałania przemocy
2. Środki izolacyjne
3. Przemoc
4. Formy przemocy seksualnej
a) zgwałcenie
b) wykorzystanie bezradności, niepełnosprawności intelektualnej lub choroby psychicznej;
c) nadużycie stosunku zależności;
d) molestowanie seksualne;
e) przemoc seksualna w związku;
f) przemoc seksualna wobec dzieci
5. Konsekwencje przemocy seksualnej
6. Jak postępować z osobą która doznała przemocy seksualnej
a) Objawy doznawania przemocy seksualnej;
b) Jak pomóc osobie, która jest ofiarą przemocy seksualnej
c) Mity dotyczące przemocy seksualnej
d) Jeżeli sprawcą jest osoba najbliższa

Zapisy:
// Aby zapisać się na warsztat należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/7UspbHXHhZE4R2F3A
// Jeśli osoba chętna do udziału nie ma możliwości wypełnienia formularza przez Internet, to może zapisać się na warsztat pisząc na adres e-mail: cpkgdansk@gmail.com, dzwoniąc pod numer tel. 58 341 79 15, lub zapisując się osobiście w biurze CPK Gdańsk w godzinach otwarcia oddziału (od poniedziałku do czwartku od godz 10:00 do 18:00 i w piątki od godz. 10:00 do 15:00).
// O udziale w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń.
// Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2019 r., do końca dnia.
// Wypełnienie formularza jest pierwszym krokiem zapisów na warsztat. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy informację o wpisie na listę podstawową lub rezerwową – w zależności od liczby zgłoszeń i wolnych miejsc. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają najpóźniej do dnia 1 października 2019 roku.

Prowadząca:
Barbara Sikorska ? magister prawa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie); obecnie uczestniczka Studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Prawo Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii; uczestniczka wielu szkoleń: ?Prawnicy na rzecz Równości. Lokalne platformy współpracy? (2015/2016)”, „Negocjacje perswazyjne” (2016), „Szkolenie BAZOWE z Mediacji” (2017), „Mediacje karne” (2017); od stycznia 2017 udziela porad prawnych w ramach Nieodpłatnych Punktów Porad Prawnych w Malborku i Pruszczu Gdańskim; uczestniczka przedsięwzięć Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, w tym uczestniczka Niebieskiego Parasolu Radcy Prawnego; wykazuje się bogatym doświadczeniem pracy zarówno w przedsiębiorstwach państwowych, jak i prywatnych oraz długoletnią pracą w Kancelariach prawnych, od lipca 2016r. jest radcą prawnym OIRP w Gdańsku; od lipca 2017 wolontariuszka Centrum Praw Kobiet w Gdańsku.W 2019 roku ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowanym przez Stowarzyszenie Niebieska Linia w Warszawie.

Pytania organizacyjne można kierować do koordynatorki projektu Magdaleny Nowackiej (magdalena.nowacka@cpk.org.pl).

Organizatorki: Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk.
Warsztat jest częścią projektu „W stronę równości – przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć?, dofinansowanego ze środków Miasta Gdańska.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2446744365415980/

Feldene Online
Buy Tylenol
Buy Robaxin Online
Buy Emla without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii