#JESTEMZNIĄ – kampania 1% dla Centrum Praw Kobiet.

Fundacja Centrum Praw Kobiet rozpoczyna kampanię #JESTEMZNIĄ. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc kobietom doświadczającym przemocy i dyskryminacji, poprzez przekazywanie 1% podatku  oraz darowizn na działalność statutową fundacji. Projekt #JESTEMZNIĄ wspierają ambasadorzy, m.in. Max Cegielski, Artur Barciś, Maciej Nowak, Krzysztof Materna i Vienio.

Kampania #JESTEMZNIĄ to gest solidarności mężczyzn z kobietami oraz podkreślenie, że odpowiedzialność za równouprawnienie i poszanowanie praw kobiety jest wspólna ? bez względu na płeć, wiek czy pełnione role społeczne. Za narracją kampanii stoją dane statystyczne, które wyraźnie pokazują,  że kobiety doświadczają przemocy i dyskryminacji głównie ze strony mężczyzn.  Akcja wzywa do podzielenia się swoją motywacją, która może być różna, ale ma jeden cel – wspierać i wzmacniać kobiety, a także organizację, która stoi na straży ich praw i pomaga tym, które doświadczają różnie rozumianej krzywdy.

Do współpracy w realizacji kampanii zaproszono ambasadorów znanych szerokiej opinii publicznej z telewizji, radia i gazet. W ten sposób organizatorki akcji chcą pokazać, że prawdziwych mężczyzn charakteryzuje nie siła mięśni, ale przede wszystkim świadome wspieranie kobiet i podejmowanie działań na rzecz ich praw. Mogą to być drobne codzienne gesty solidarności, dbanie o równościowe i partnerskie relacje z kobietami, przeciwstawianie się męskiej przemocy wobec kobiet,  jak również w takich akcjach jak #JESTEMZNIĄ.

Działalność Fundacji w ostatnich latach w dużym stopniu opiera się na darowiznach oraz pracy wolontariuszy. Środki publiczne, które Centrum Praw Kobiet otrzymuje od samorządów lokalnych,  są niewystarczające i ograniczają zakres i dostępność pomocy. Zwłaszcza ten rok będzie trudny ? kończy się remont placówki, w której ofiary przemocy mogą znaleźć bezpieczne schronienie. Pozyskane środki fundacja chce przeznaczyć na m.in. poszerzenie dostępu do specjalistycznego poradnictwa, prowadzenie regularnych grup terapeutycznych i samopomocowych, wydawanie poradników oraz na rozwijanie realizowanego od zeszłego roku projektu Akademia Mocy Kobiet.

Kampania #JESTEMZNIĄ została przygotowana dla Centrum Praw Kobiet przez nieformalną grupę Kobiety w Reklamie, zrzeszającą reprezentantki czołowych polskich agencji reklamowych, domów mediowych, agencji public relations, firm technologicznych, reklamodawców oraz wydawców.

1% PODATKU – INFORMACJE DAROWIZNY – INFORMACJE

Imitrex Online
Buy Indometacin
Buy Toradol Online
Aceclofenac

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii