Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, Dunja Mijatović, apeluje do Andrzeja Dudy

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, Dunja Mijatović, wzywa Andrzeja Dudę do do zawetowania przyjętych przez Sejm przepisów dotyczących odmowy wykonania aborcji w oparciu o ?klauzulę sumienia?. Nowo uchwalone przepisy nie zobowiązują podmiotów świadczących usługi medyczne do wskazania pacjentkom, w przypadku odmowy świadczenia usługi medycznej ze względu na sumienie, innego lekarza lub podmiotu, który zapewni świadczenie takiej usługi.

Przytaczamy cały tekst wezwania:

Z przykrością stwierdzam, że nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, przyjęta 16 lipca przez niższą izbę polskiego parlamentu (Sejm), nie zobowiązuje podmiotów świadczących usługi medyczne do wskazania pacjentkom, w przypadku odmowy świadczenia usługi medycznej ze względu na sumienie, innego lekarza lub podmiotu, który zapewni świadczenie takiej usługi.

Dwukrotne usunięcie przez Sejm tego kluczowego przepisu, którego autorem jest polski rząd i który uzyskał poparcie Senatu, jest sprzeczne z moim zaleceniem pod adresem Polski, aby pilnie poprawione zostały wadliwe ramy instytucjonalno-prawne dotyczące odmowy wykonania aborcji w oparciu o ?klauzulę sumienia?. Ramy te wciąż poważnie utrudniają dostęp kobiet i dziewcząt w Polsce do przysługującej im opieki medycznej oraz korzystanie przez nie z ich praw seksualnych i reprodukcyjnych. Jest to także sprzeczne z niedawną decyzją Komitetu Ministrów Rady Europy, który w ramach nadzoru nad wykonaniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie przeciwko Polsce zdecydowanie zaapelował do polskich władz o niezwłoczne przyjęcie takiego przepisu.

Wzywam Prezydenta Polski do zawetowania przyjętych przez Sejm przepisów, a polski Sejm do ponownego rozpatrzenia tekstu w celu dostosowania go do standardów praw człowieka Rady Europy i zobowiązań Polski.

Dunja Mijatović

Indometacin Online
Buy Toradol
Buy Aceclofenac Online
Buy Arcoxia without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii