Konsultacje prawne po ukraińsku // Юридичні консультації українською мовою

Fundacja Centrum Praw Kobiet w Warszawie zaprasza na bezpłatne konsultacje prawne z prawnikiem mówiącym po ukraińsku.

Osoby w różnym wieku i o różnym statusie rodzinnym (emeryci, samotne matki,  osoby z wielodzietnymi rodzinami) na co dzień borykają się z różnymi problemami, a my pomagamy znaleźć potrzebne rozwiązania.

Biorąc pod uwagę pytania, z którymi najczęściej zwracają się kobiety, które przybyły w wyniku działań wojennych na Ukrainie, najczęściej potrzebują pomocy w następujących kwestiach:

1) sprawy rodzinne: zawarcie lub rozwiązanie małżeństwa, rozwiązywanie spraw alimentacyjnych, innych sporów rodzinnych, rejestracja alimentów, rozwiązywanie spraw związanych ze sprzedażą ruchomości/nieruchomości w Ukrainie za granicą;

2) dokumenty: wydawanie i ponowne wystawianie dokumentów osobom, które bez nich wyjechały lub których termin ważności upłynął;

3) dokumenty związane z wojną: rejestracja spadku, rejestracja pomocy na wypadek śmierci członków rodziny wojskowego, rejestracja (utrwalenie w celu dalszej oceny) szkód majątkowych spowodowanych wojną.

Konsultacje prowadzimy osobiście i telefonicznie.

Konsultacje osobiste – środa od 15:00 do 18:00

Konsultacje telefoniczne – poniedziałek 15:00 do 18:00

Na konsultację można umówić się dzwoniąc pod numer telefonu: 800-10-7777

Serdecznie zapraszamy

 

Фундація «Центр прав жінок» у Варшаві запрошує всіх бажаючих на безкоштовну юридичну консультацію до юриста, що розмовляє українською мовою.

Люди різного віку та з різним сімейним статусом (пенсіонери, одинокі матері, багатодітні) щодня стикаються з різними проблемами, а ми допомагаємо знаходити необхідні рішення.

З огляду на питання, з якими найчастіше звертаються жінки, які приїхали в наслідок військових дій в Україні, вони найчастіше потребують допомоги в таких питаннях:

1) сімейні справи: укладення або розірвання шлюбу, вирішення справ про утримання, інші сімейні спори, оформлення аліментів, вирішення питань з продажу рухомого/нерухомого майна в Україні знаходячись за кордоном;

2) документи: оформлення та переоформлення документів особам, які виїхали без них або термін дії яких закінчився;

3) документи, пов’язані з війною: оформлення спадщини, оформлення допомоги у разі загибелі членам сім’ї – військовослужбовця, реєстрація (фіксація з метою подальшої оцінки) майнової шкоди, завданої війною.

Консультації проводим особисто та телефонічно.

Особистий прийом середа з 15:00 до 18:00

Телефонічні консультації понеділок 15:00 до 18:00

Записатися на консультацію можна за номером телефону: 800-10-7777

Запрошуємо сердечно!

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii