KRAKÓW – Psycholożka z językiem ukraińskim / Краків – Україномовна психологиня

Fundacja Centrum Praw Kobiet – oddział w Krakowie

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, asysta w sądach, bezpieczne schronienie) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na poniższe stanowiska.

Psycholożka z językiem ukraińskim

Do zadań Psycholożki należą:

udzielanie wsparcia psychologicznego kobietom doświadczającym lub narażonym na przemoc i dyskryminację,

udział w spotkaniach zespołu specjalistów/ek CPK Kraków,

prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami.

Przywiązujemy ogromną uwagę do merytorycznego przygotowania specjalistek (psycholożek i prawniczek), które tworzą zespół CPK Kraków, dlatego podejmiemy współpracę z osobami, które spełniają poniższe wymagania:

ukończone studia psychologiczne;

minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z klientami/pacjentami,

doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy i/lub będącymi w kryzysie psychicznym.

Powyższe wymagania to must have, natomiast poniższa lista to ta mile widziana 🙂 Dlatego specjalną uwagę zwrócimy także na osoby, które posiadają:

znajomość tworzenia planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy;

wiedzę z zakresu problematyki uzależnienia i współuzależnienia, z zakresu procedur prawnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.), miejsc, gdzie można ubiegać się o nocleg (OIK/CIK, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia itd);

znajomość języka rosyjskiego/angielskiego;

szkolą się w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach lub rozpoczęli szkołę psychoterapii;

odbyli staż w Ośrodku/Centrum Interwencji Kryzysowej;

Oferujemy:

umowę o pracę – pół etatu lub umowę zlecenie

możliwość uczestnictwa w superwizjach zespołowych;

możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach psychologicznych i prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy;

przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Kraków,

szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet;

towarzystwo i wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu;

elastyczne godziny pracy: możliwość pracy także w małym zakresie godzin.

Zgłoszenia wraz z CV prosimy przysyłać na adres: wolontariat_krakow@cpk.org.pl. Skontaktujemy się z tylko z wybranymi kandydatkami.

Фундація Centrum Praw Kobiet – відділ у Кракові

Centrum Praw Kobiet – це одна з найдовше існуючих неурядових організацій в Польщі. Наша мета – досягнення рівного статусу жінок та чоловіків. Також ми активно протидіємо будь-яким формам насильства (фізичному, психічному, сексуальному та економічному) над жінками в усіх сферах життя. У своїй щоденній діяльності ми поєднуємо різні форми допомоги. Надаємо комплексну підтримку (юридичні та психологічні консультації, соціальні поради, допомога в судах, безпечний притулок) жінкам, чиї права порушено, зокрема тим, хто потерпає від насильства чи дискримінації. Ми також намагаємося впливати на законодавство та його застосування, проводимо навчальну і просвітницьку діяльність, протидіємо стереотипам.

Якщо Вам близькі наші цінності, пов’язані з правами жінок, якщо Ви хотіли би додати свої знання та досвід до нашої справи протидії насильству, якщо Вам цікаво долучитися до діяльності відомої неурядової організації, надішліть Ваше резюме на вакансію, описану нижче.

Україномовна психологиня

Обов’язки:

• надання психологічної підтримки жінкам, які потерпають від насильства та дискримінації

• участь в зустрічах команди фахівців CPK Kraków,

• ведення документації пов’язаної з клієнтами.

Ми надаємо велике значення відповідній підготовці фахівців (психологів та юристів), яких приймаємо в команду CPK Kraków, тому зацікавлені в співпраці з людьми, які відповідають наступним вимогам:

• завершена психологічна освіта;

• мінімум 2 роки досвіду роботи з клієнтами/пацієнтами,

• досвід роботи з людьми, які зазнають насильства та/або знаходяться в стані психічної кризи

Перераховані вище вимоги є обов’язковими, натомість подальший перелік – це те, що буде Вашою перевагою, але не є обов’язковим:

• досвід створення плану допомоги та плану безпеки для особи, яка зазнає насильства;

• знання у сфері наркоманії та співзалежності, у сфері юридичних процедур щодо насильства (процедура Блакитної Карти, обов’язки та повноваження поліції, можливість проведення судово-медичної експертизи тощо), знання місць, куди можна звернутися при потребі ночівлі (OIK / CIK, спеціальні центри підтримки тощо);

• знання російської / англійської мови;

• навчання (завершене або в процесі) в галузі терапії, орієнтованої на рішення (ang. solution focused brief therapy), або навчання в школі психотерапії;

• пройдене стажування в Центрі Кризової Інтервенції;

Ми пропонуємо:

• трудовий договір – неповний робочий день або договір доручення

• можливість брати участь у групових супервізіях

• можливість брати участь у спеціалізованих психологічних та юридичних тренінгах/практикумах з протидії насильству;

• робоче місце в нашій філії у Кракові,

• можливість реально вплинути на покращення долі жінок;

• всебічну підтримку досвідченої та відданої команди;

• гнучкий графік роботи: можливість працювати невелику кількість годин.

Заявки та резюме надсилайте за адресою: wolontariat_krakow@cpk.org.pl. Ми зв’яжемося лише з обраними кандидатами.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii