NIE JESTEŚ SAMA! PROJEKT DLA MIESZKANEK GDAŃSKA

NIE JESTEŚ SAMA.

WSPARCIE KOBIET Z DOŚWIADCZENIEM PRZEMOCY W RODZINIE ALKOHOLOWEJ.

 

Centrum Praw Kobiet ? Oddział w Gdańsku zaprasza mieszkanki Gdańska do udziału w projekcie, który ma na celu zapewnienie specjalistycznego, długofalowego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb wsparcia prawnego i psychologicznego dla kobiet będących w bliskiej relacji z osobą uzależnioną od alkoholu.

 

Jeśli:

 • wiesz lub podejrzewasz, że ktoś z Twoich bliskich jest uzależniony lub nadużywa alkoholu,
 • doświadczasz ze strony tej osoby któregokolwiek z zachowań, takich jak: obwinianie, krytykowanie, wyzywanie, manipulowanie, naruszanie twojej fizycznej nietykalności, zabieranie lub wydzielanie pieniędzy, izolowanie od innych ludzi, kontrolowanie,
 • twoje życie jest podporządkowane nadużywaniu alkoholu przez bliską ci osobę i próbom udzielania jej wsparcia,
 • odczuwasz poczucie winy, bezsilność, wstyd, osamotnienie, lęk, masz niskie poczucie własnej wartości,
 • chcesz zmienić swoją sytuację, dowiedzieć się, jakie masz prawa, wzmocnić się i odzyskać moc do działania, zwiększyć swoją wiedzę dotyczącą przemocy i uzależnienia od alkoholu, uzyskać zrozumienie i wsparcie we wprowadzaniu pozytywnych zmian w życiu,

Nie jesteś sama! Zapisz się na indywidualną konsultację psychologiczną w celu ustalenia INDYWIDUALNEGO PLANU WSPARCIA.

Oferujemy:

 • wstępne, indywidualne konsultacje z osobą pierwszego kontaktu,
 • indywidualne porady psychologiczne,
 • indywidualne porady prawne.

 

Wszystkie formy wsparcia są dostępne całkowicie za darmo i dobrowolnie.

Udział w projekcie jest możliwy po odbyciu indywidualnej konsultacji wstępnej z osobą pierwszego kontaktu.

 

Zapisy:

 • Więcej informacji oraz zapisy pod numerem telefonu: 58 341 79 15 lub w sekretariacie Centrum Praw Kobiet ? Oddział w Gdańsku przy ulicy Gdyńskich Kosynierów 11/2 w godzinach pracy sekretariatu (poniedziałek-piątek 10:00-18:00).
 • O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Projekt realizowany jest w okresie: 01.04.2019-31.12.2020.

 

 

Szczegółowe informacje o oferowanych formach wsparcia:

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE WSTĘPNE Z OSOBĄ PIERWSZEGO KONTAKTU

Osoba pierwszego kontaktu (psycholożka) podczas konsultacji wstępnych zapewnia wsparcie psychologiczne, rozmawia ze zgłaszającą się kobietą o jej sytuacji osobistej i prawnej, doświadczanych przez nią trudnościach i jej potrzebach, ustala wspólnie ze zgłaszającą się kobietą plan działania, informuje o podstawowych prawach i prawnych możliwościach uzyskania pomocy w sytuacji wystąpienia przemocy (wyjaśnia czym jest i jak działa procedura Niebieskiej Karty, itp.), kieruje do specjalistek fundacji (psycholożek, prawniczek), a także na inne formy wsparcia dostępne aktualnie w fundacji (np. grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, różnego rodzaju warsztaty, czy spotkania informacyjno-edukacyjne), informuje także o formach wsparcia dostępnych poza fundacją (oferta innych organizacji pozarządowych, instytucji miejskich itd).

 

INDYWIDUALNE PORADY PSYCHOLOGICZNE

Porady psychologiczne służą zdobyciu wiedzy o sposobie funkcjonowania rodziny, której członek jest uzależniony od alkoholu, o współuzależnieniu oraz o tym, czym jest przemoc w rodzinie i jak się przed nią skutecznie chronić. Nastawione są na odzyskanie nadziei na zmianę sytuacji życiowej przez osobę krzywdzoną, na wsparcie we wprowadzaniu pozytywnych zmian w życiu, wzmocnienie swoich zasobów i sił, a także odbudowanie poczucia własnej wartości oraz odzyskanie poczucia wpływu na własne życie.

 

INDYWIDUALNE PORADY PRAWNE

Dzięki profesjonalnej pomocy prawnej osoby będą mogły uporządkować swoją sytuację prawną, podjąć działania nakierowane na realizację swoich uprawnień, zabezpieczyć interesy rodziny na przyszłość, czy uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych wynikających z problemu alkoholowego członka rodziny. Dzięki poradom prawnym osoby poznają przysługujące im prawa i sposoby ich dochodzenia. Poradnictwo prawne można uzyskać zarówno z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego. Ważną częścią porady jest pomoc przy pisaniu pism procesowych.

 

Organizatorki: Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk.

Projekt? Nie jesteś sama. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy w rodzinie alkoholowej? sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

 

 

Imitrex Online
Buy Toradol
Buy Arcoxia Online
Buy Robaxin without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii