Kalendarium roku 1997

  • Opracowanie pierwszego programu szkoleń i materiałów szkoleniowych dla policji; zorganizowanie i przeprowadzenie we współpracy z Komendą Główną Policji szkoleń dla funkcjonariuszy policji na temat przemocy wobec kobiet. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla prokuratorów, prawników, pracowników socjalnych i nauczycieli.
  • Opracowanie projektu kompleksowej ustawy o przemocy w związkach intymnych.
  • Udział w spotkaniu z Hilary Clinton w Belweder
  • Udział w spotkaniu kobiet z Europy Wschodniej zorganizowanym przez ?Vital Voices in New Democracies? z udziałem m.in. Hilary Clinton
  • Uruchomienie telefonu zaufania dla kobiet, które padły ofiarą przemocy lub dyskryminacji.
  • Zorganizowanie w Sądzie Rejonowym w Warszawie drugiego ?Trybunału w sprawie przemocy wobec kobiet?.

Imitrex Online
Buy Tylenol
Buy Celebrex Online
Arcoxia

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii