#ObalamyMity na temat Konwencji stambulskiej – MIT 1

MIT 1

MIT: Konwencja stambulska zawiera niebezpieczne, kontrowersyjne, ideologiczne postanowienia. Dokument ten oparty jest na radykalnej ideologii gender i podważa prawa przysługujące rodzinom. / Obiektywne pojęcie płci zastępuje niejasnym terminem gender, czyli subiektywnych odczuć dotyczących płciowości.

FAKT: Gender to wywodzący się z języka angielskiego termin, który oznacza płeć społeczno-kulturową, ?skonstruowany zbiór atrybutów, wzorów zachowań, wyobrażeń i oczekiwań społecznych, a także norm związanych z płcią biologiczną, wyznaczający funkcje pełnione przez daną jednostkę w społeczeństwie i kulturze oraz jej status i przysługujące jej prawa?[1]. Konwencja definiuje płeć społeczno-kulturową jako ?społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn?.

Termin ?gender? nie zastępuje więc terminu ?płeć biologiczna? (czyli ?obiektywnego pojęcia płci?, jak nazywają je przeciwnicy posługiwania się terminem gender), lecz wskazuje na istnienie innego wymiaru płciowości: kulturowo-społecznego. Gender jest pojęciem naukowym, które nie oznacza ?subiektywnych odczuć dotyczących płciowości?, lecz kulturowo-społeczne role związane z płcią i jej przypisywane. Przykładem genderowych ról społecznych jest np. wciąż utrzymujący się podział, wedle którego strefa publiczna jest domeną męską, a domowa ? kobiecą.

Uznając istnienie płciowych ról kulturowo-społecznych, Konwencja stambulska uznaje, że pewne role i stereotypy mogą przyczyniać się do akceptacji przemocy wobec kobiet. Jest to pierwszy międzynarodowy dokument tej rangi, który uznaje istnienie przemocy ze względu na płeć i przedstawia propozycje zwalczania tego zjawiska.

[1] Anna Burzyńska: Gender i queer. w: Teorie literatury XX wieku, nr 1, rozdz. XIII, (2006); s. 444

Mobic Online
Buy Maxalt
Buy Tizanidine Online
Buy Robaxin without Prescription

Kliknij na nazwę dokumentu, aby móc go pobrać.

test

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii