#ObalamyMity na temat Konwencji stambulskiej – MIT 2

MIT 2

MIT: Konwencja wprost uderza w małżeństwo i rodzinę, upatrując w różnicach pomiędzy kobietami i mężczyznami źródeł przemocy.

FAKT: Oprócz tego, że państwa, które przyjęły Konwencję, są zobowiązane do wprowadzenia konkretnych rozwiązań prawnych na rzecz ochrony ofiar i profilaktyki przemocy, mają również za zadanie promowanie zmian wzorców społecznych i kulturowych dotyczących zachowania kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn ? przede wszystkim takich, które prowadzą do przemocy wobec kobiet. Innymi słowy, promowane mają być wartości takie jak partnerstwo, wzajemny szacunek, bezpieczeństwo, poszanowanie godności i niezależności partnera/partnerki, równość szans i możliwości realizacji potrzeb oraz aspiracji życiowych każdego z partnerów. Wartości te nie są zagrożeniem dla rodziny, lecz wyrazem dążenia do bardziej egalitarnego jej modelu, w miejsce tradycyjnie hierarchicznego.

Nie jest przypadkiem, że najczęściej to właśnie kobiety padają ofiarą przemocy, a statystycznie najczęściej sprawcą przemocy jest mężczyzna. Stereotypy płciowe mogą być i często są źródłem przemocy wobec kobiet. Istniejące w społeczeństwie patriarchalnym przekonania o różnicach płciowych prowadzą do wywyższania płci męskiej kosztem płci żeńskiej. Zgodnie ze stereotypem, to mężczyznom przypisuje się cechy takie jak: siła, potęga, dominacja, niezależność, decyzyjność. Cechy te tworzą wizerunek władcy, właściciela, pana. Z kolei kobietom stereotypowo przypisywane są cechy takie jak kruchość, delikatność, wątłość, słabość. Stereotypowo kobieta potrzebuje silnego mężczyzny, który otoczy ją opieką i zapewni jej bezpieczeństwo, a ona będzie mu posłuszna i uległa. Tym samym stereotypy płciowe budują hierarchię płci: dają mężczyźnie możliwość sprawowania władzy nad kobietą i dziećmi oraz oczekiwania od nich posłuszeństwa. Najprostszym narzędziem egzekwowania władzy w razie nieposłuszeństwa jest stosowanie siły i przemocy we wszystkich odmianach.

Konwencja stambulska wprowadza więc pojęcie ?przemocy wobec kobiet ze względu na płeć?, którą należy rozumieć, jako ?przemoc skierowaną przeciwko kobiecie ze względu na jej płeć lub taką przemoc, która w szczególności dotyka kobiety?. Pod tę definicję podpada każdy rodzaj przemocy wynikający z przekonania o niższości kobiet. Właśnie tego rodzaju przekonanie stoi za większością przypadków przemocy wobec kobiet (psychicznej, ekonomicznej, fizycznej, seksualnej, systemowej) oraz za cichym przyzwoleniem na stosowanie przemocy wobec kobiet i niechęcią świadków przemocy do podejmowania interwencji.

Norflex Online
Buy Cafergot
Buy Motrin Online
Emla

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii