Oferta pracy – Warszawa

Centrum Praw Kobiet zatrudni Dyrektorkę Oddziału w Warszawie oferując stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, a także podnoszenie kwalifikacji, przyjazną atmosferę, realizację misji fundacji.

Misją Fundacji jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. Dążymy do stworzenia warunków umożliwiających kobietom korzystanie z należnych im praw człowieka, w tym prawa do życia wolnego od przemocy i dyskryminacji oraz realizację konstytucyjnej zasady równouprawnienia płci.

Jeżeli chciałabyś realizować z Centrum Praw Kobiet tę niezwykłą misję dedykowaną kobietom i masz kompetencje do kierowaniu oddziałem dołącz do nas.

Czekają na Ciebie następujące zadania:

1/ kierowanie bieżącą pracą Oddziału, w tym tworzenie i realizacja budżetu, zarządzanie zespołem oraz wolontariuszami, dedykowanymi projektami

2/ pozyskiwanie sponsorów i dotacji lokalnych, istotnych dla realizacji misji Fundacji

3/ pisanie projektów oraz ich terminowa i jakościowa realizacja

4/ dbanie o efektywne wykorzystanie pozyskiwanych środków

5/ pozyskiwanie lokalnych partnerów do współpracy

6/ reprezentowanie Fundacji w kontaktach z lokalnymi władzami oraz partnerami

7/ ścisła współpraca z zarządem CPK oraz działami funkcjonalnymi

8/ sporządzanie terminowej sprawozdawczość z działań Oddziału

9/ dbanie o rozwój oddziału i jego współpracę z pozostałymi oddziałami CPK

Wymagane kompetencje:

1/ 3-5 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz projektami, mile widziane doświadczenie z NGO

2/ łatwość zarządzania relacjami

3/ doświadczenie w pisaniu i rozliczaniu projektów

4/ podstawowa wiedza w obszarze finansów

5/ znajomość organizacji samorządowych

6/ otwartość na zmiany

7/ znajomość języka angielskiego

Czekamy na Ciebie.

W przesłanej aplikacji (CV i list motywacyjny) umieść klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 60/19, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”. Jeżeli chcesz, aby przesłane dokumenty aplikacyjne były uwzględnione w toku przyszłych rekrutacji, prosimy o dodanie w ich treści następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 60/19, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych na to samo lub podobne stanowiska”.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: rekrutacja_cpk@cpk.org.pl 

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii