Ogłoszenie o pracę – Warszawa lub Kraków (1)

Fundacja Centrum Praw Kobiet poszukuje koordynatora/ki ds. projektów strategicznych:

Zakres obowiązków:

  • Wyszukiwanie źródeł finansowania projektów zarówno na szczeblu ogólnopolskim, międzynarodowym i lokalnym,
  • Koordynacja działań projektowych oraz osób zaangażowanych w projekt wg ustalonego harmonogramu i budżetu (np. organizacja wydarzeń, spotkań, akcji kampanijnych, rzeczniczych, promocji projektu etc. – wszystkie działania prowadzone we współpracy z zespołem);
  • Bieżące monitorowanie oraz przygotowywanie okresowych i końcowych sprawozdań z działań i rezultatów projektu oraz wydatków: bieżące uzupełnianie sprawozdań finansowych i merytorycznych, przygotowanie tabeli ewaluacyjnych i monitoringowych;
  • Stała komunikacja i współpraca z partnerami projektu na poziomie międzynarodowym krajowym i międzynarodowym, udział w spotkaniach projektowych online i offline.
  • Prowadzenie dokumentacji projektowej w tym: sporządzanie umów, monitorowanie wystawienia i opłacania rachunków, przygotowywanie delegacji, rozliczeń kosztów podróży, etc;
  • Współpraca z Zarządem Fundacji w celu standaryzacji i koordynacji działań projektowych oraz rozwoju instytucjonalnego
  • Współpraca z oddziałami Fundacji realizującymi wybrane projekty
  • Współpraca z działem kadr i księgowości oraz z innymi specjalistami pracującymi w projekcie.

Wymagania:

·       Minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów, mile widziane doświadczenie w realizacji projektów w obszarze praw kobiet,

·       Doświadczenie w pisaniu, koordynowaniu, raportowaniu i rozliczaniu projektów

·       Umiejętność posługiwania się narzędziami do zarządzania projektami oraz monitorowania harmonogramu zadań oraz wydatków projektowych

·       Wykształcenie wyższe i dobra znajomość j.angielskiego

·       Komunikatywność, samodzielność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, dobra organizacja pracy, nastawienie na cel, terminowość

·       Mobilność w zakresie podróży służbowych związanych z poszczególnymi projektami, w tym w szczególności pomiędzy Warszawą, gdzie mieści się biuro główne Fundacji, a Krakowem, gdzie realizowany jest ważny strategiczny projekt

·       Poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania;

·       Zaangażowanie w wykonywaną pracę i odwaga w podejmowaniu nowych wyzwań;

·       współpracować z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką praw kobiet i przemocy wobec kobiet.

·       Utożsamianie się z misją Fundacji, znajomość problematyki i/lub otwartość na pogłębianie wiedzy w tym obszarze

Oferujemy:

·       Udział w ciekawych i różnorodnych projektach, w tym na szczeblu ogólnopolskim

·       Satysfakcję w realizacji ważnych społecznie i innowacyjnych projektów

·       Międzynarodowe kontakty i wyzwania związane z realizacją międzynarodowych projektów

·       Możliwość tworzenia i  realizacji własnych pomysłów

·       Fundacja dopuszcza różne formy zatrudnienia

·       Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy częściowo zdalnej

·       W przypadku braku doświadczenia możliwość zatrudnienia na 6-miesięczny staż płatny, w przypadku pozytywnej oceny z możliwością przekształcenia w umowę o pracę.

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@cpk.org.pl do 16.02.2022 r.

Rodzaj umowy: do uzgodnienia (umowa o pracę lub inna) na min. ¾ etatu .

Lokalizacja: Warszawa lub Kraków

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

W przesłanej aplikacji umieść klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 60/19, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”. Jeżeli chcesz, aby przesłane dokumenty aplikacyjne były uwzględnione w toku przyszłych rekrutacji, prosimy o dodanie w ich treści następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 60/19, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych na to samo lub podobne stanowiska”.

Twoje dane osobowe jako kandydatki/a na pracownika/współpracownika na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przetwarzane będą przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 60/19, jako Administratora danych.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii