Dla wielu kobiet i dzieci dom nie jest bezpiecznym miejscem

?Dla wielu kobiet i dzieci dom nie jest bezpiecznym miejscem?

Oświadczenie przewodniczącej GREVIO, Marceline Naudi*, o potrzebie stosowania standardów konwencji stambulskiej w czasie pandemii.

Coraz więcej krajów na całym świecie nakłada ograniczenia w opuszczaniu mieszkań, aby zahamować rozprzestrzenianie się COVID 19. W tym czasie nasze myśli kierują się w stronę kobiet i dzieci, dla których dom jest przestrzenią strachu, a nie bezpieczeństwa. Pierwszoplanowe znaczenie ma zapewnienie ochrony przed wirusem, spowolnienie jego rozprzestrzeniania się i upewnienie się, że nasze systemy opieki zdrowotnej dadzą sobie radę, ale musimy pamiętać, że ograniczenia w przemieszczaniu się dają oprawcom dodatkową moc i kontrolę. Dochodzą nas sygnały, że niektóre kobiety będące ofiarami przemocy decydują się nie wzywać pomocy medycznej z obawy przed zarażeniem. Schroniska dla ofiar przemocy domowej w niektórych rejonach już wstrzymały przyjęcia, ponieważ nie wiedzą, jak zarządzać ryzykiem infekcji. Inne świadczą wsparcie online lub telefoniczne, ale kobiety, które żyją pod jednym dachem ze swoim prześladowcą wciąż są w niebezpieczeństwie. Nie wolno nam również zapominać o tym, że ekonomiczne konsekwencje pandemii, takie jak utrata pracy lub dochodów, będą silnie uderzać w kobiety, ponieważ powodują lub nasilają uzależnienie finansowe, zmniejszając szanse, że opuszczą sprawcę przemocy.

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej, znana również jako konwencja stambulska, powinna być stosowana przez wszystkie Strony, czy to w czasach konfliktu, czy w czasach pandemii. GREVIO wzywa wszystkie Strony do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość świadczenia usług oraz aby nadal oferowały wsparcie i ochronę kobietom i dziewczętom zagrożonym przemocą, przy zaangażowaniu wszystkich odpowiednich podmiotów: organów ścigania, służb społecznych, wymiaru sprawiedliwości, specjalistycznych usług wsparcia i wszystkich odpowiednich ministerstw. Mamy nadzieję, że będziemy świadkami stawiania przez państwa czoła wyzwaniom, jakie pandemia wywołuje dla kobiet będących ofiarami przemocy, oraz że już pracują nad nowatorskimi rozwiązaniami. Niektóre na przykład rozpoczynają kampanie informacyjne dotyczące dostępnych usług, a inne wprowadzają internetowe formularze wniosków o wydanie nakazów ochrony, jeszcze inne umieszczają usługi wsparcia w zakresie przemocy domowej wśród ?podstawowych usług?, które muszą być świadczone. Służby oferują usługi online, w tym poradnictwo psychologiczne i wsparcie psychospołeczne. Nigdy dotąd nie było tak silnej potrzeby, aby różne innowacyjne rozwiązania stanowiły część wspólnego wysiłku wszystkich odpowiednich ministerstw i organizacji kobiecych na rzecz wspólnej ochrony kobiet i dzieci przed przemocą.

Wzywam wszystkie Strony Konwencji do podążania tymi śladami. Mam nadzieję, że odnowiony duch solidarności, jaki ta pandemia budzi w naszych społeczeństwach, obejmie kobiety i dziewczęta, które są ofiarami przemocy i które mogą się obecnie czuć jeszcze bardziej niż na co dzień uwięzione pod jednym dachem ze swoimi oprawcami.

(tłum. Joanna Gzyra-Iskandar, Centrum Praw Kobiet)

*Prof. Marceline Naudi jest przewodniczącą GREVIO – instytucji monitorującej wdrażanie Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencji stambulskiej). Była gościnią konferencji z okazji jubileuszu Centrum Praw Kobiet 2-3 grudnia 2019 r., gdzie brała udział w panelu poświęconym międzynarodowym standardom ochrony ofiar przemocy i przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

 

 

Tizanidine Online
Buy Indometacin
Toradol
Buy Topamax without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii