ON-LINE! Jestem wystarczająca

Więcej

22 marca 2021 17:30 - 20:00

Centrum Praw Kobiet serdecznie zaprasza do udziału w warsztacie #AkademiaMocyKobiet

Temat: Jestem wystarczająca (on-line)

Godziny: 17:30-20:00

Termin: 22.03.2021r. (poniedziałek)

Narzędzie: zoom

Jestem wystarczająca, drugie spotkanie w ramach cyklu spotkań dla kobiet Wartość, która jest we mnie!.

Czy wiesz, że właśnie Ty jesteś bezwarunkowo wartościową, wspaniałą kobietą, która ma w sobie potencjał i wewnętrzną moc, aby go zrealizować?

Każda z nas, niezależnie od jej poglądów, życiowych wyborów, podejścia do życia, jest wartościowa i warto tę wartość celebrować.

Niekiedy, pod wpływem różnych doświadczeń życiowych, trudnych relacji czy przeciwności, zaczynamy wątpić w siebie. Nigdy nie jest jednak za późno, aby zadbać o swoje poczucie własnej wartości i właśnie to jest celem proponowanych spotkań. Drugie zajęcia służą przede wszystkim budowaniu życzliwej, przyjacielskiej postawy wobec samej siebie i poskromieniu wewnętrznego krytyka, co wpisuje się w szerszy obszar pracy nad wyswobodzeniem się ze sztywnych ram perfekcjonizmu.

Czego dowiesz się podczas spotkania:

  • jak zadać kłam perfekcjonizmowi i konsekwentnie ujarzmiać go każdego dnia
  • jak okiełznać wewnętrznego krytyka i nauczyć się karmić swoją wewnętrzną przyjaciółkę
  • czym są nasze zasoby i jak je rozpoznać
  • jak praktykować sztukę odpuszczania

KTO PROWADZI:  Aleksandra Modzelewska – absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej UW. Ukończyła specjalizację wspieranie rozwoju osobowości, co pozwoliło jej rozwinąć podstawowe kompetencje trenerskie. Realizowała szkolenia z umiejętności miękkich dla dzieci i młodzieży, a także dla grup biznesowych. W trakcie studiów odbywała praktyki w Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej dla młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Aktualnie, podczas różnorodnych warsztatów i szkoleń, zdobywa wiedzę z zakresu Terapii Tańcem i Ruchem oraz Analizy Ruchu Laban Bartenieff, a także ubiega się o tytuł Praktyka Dialogu Motywującego. Od wielu lat pasjonuje się tańcem, od trzech lat tańczy tango argentyńskie. Interesuje się także jogą, medytacją oraz szeroko pojętą filozofią Wschodu.

ZAPISY: warsztaty_szkolenia@cpk.org.pl
*Ilość osób w grupie jest ograniczona, o uczestnictwie w treningu decyduje kolejność zgłoszeń. Rekomendujemy udział we wszystkich trzech warsztatach, które tworzą wspólny moduł

KOSZT: Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

*W przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby uczestniczek, zastrzegamy możliwość zmiany terminu lub odwołania warsztatu.

Zasady: link do wydarzenia zostanie przesłany tylko do zapisanych osób

Uczestniczka na początku zajęć, będzie proszona o włączenie kamerki, w czasie zajęć będzie możliwość pracy również z wyłączoną kamerką.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii