Stowarzyszenie “SZANSA”

ul. Obozowa 31a
32-600 Oświęcim

033 843 40 68, 0601 818823

Dodatkowe informacje

Pomoc ofiarom przemocy rodzinnej