Bezpieczne schronienie – ośrodek SOWA

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia SOWA

Fundacja Centrum Praw Kobiet prowadzi w Warszawie Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, w którym kobiety doświadczające przemocy, zmuszone do opuszczenia domu ze względu na bezpieczeństwo własne i dzieci, mogą znaleźć bezpieczne schronienie.

Wiele kobiet doświadczających przemocy długo tkwi w związkach, w których są bite i upokarzane. Nie odchodzą, bo chcą mu dać kolejną szansę, wierzą, że on się zmieni lub zwyczajnie boją się czy nie mają dokąd odejść, bo są od niego zależne finansowo, nie mają mieszkania. Wiemy, że decyzja o opuszczeniu stosującego przemoc partnera jest nie tylko trudna, lecz także niekiedy niebezpieczna w skutkach. Jeśli kobieta chce odejść, wnosi sprawy karne lub chce wystąpić o rozwód czy alimenty, to nierzadko wzmaga to agresję partnera, który traci kontrolę nad swoją ofiarą. Może to być bardzo niebezpieczny okres zwiększający ryzyko eskalacji przemocy, porwania dziecka, aby w ten sposób zatrzymać lub ukarać partnerkę. Znasz oczywiście lepiej swojego partnera, ale nie bagatelizuj zagrożenia i przygotuj się na ten moment. Jeśli możesz, zrób to pod jego nieobecność, aby uniknąć konfrontacji i próby zatrzymania Ciebie lub dzieci w domu.

Jeśli czujesz się zagrożona, obawiasz się o własne i dzieci życie, zostałaś wyrzucona przez męża lub partnera stosującego przemoc z domu, potrzebujesz wsparcia, by podjąć decyzje dotyczące dalszego życia, skontaktuj się z nami! 

sekretariat Warszawa
tel. 22 6222517

telefon interwencyjny
tel. 19115

O ile to możliwe zadzwoń do nas wcześniej, aby się dowiedzieć, czy mamy miejsce. Przed przyjęciem do Ośrodka umawiamy się, jeśli nie jest to sytuacja nagła, w siedzibie Fundacji w Warszawie w celu wstępnej diagnozy Twoich potrzeb i oczekiwań oraz naszych możliwości. Jeśli zdarzy się, że u nas nie będzie można Cię przyjąć, wskażemy adresy i telefony innych placówek, gdzie będziesz mogła znaleźć bezpieczne schronienie.

SOWA – dom bez adresu

Powinnaś wiedzieć, że z uwagi na bezpieczeństwo przebywających w nim kobiet i dzieci, adres naszego ośrodka jest utajniony. Ośrodek ma, co do zasady, charakter interwencyjny i możliwość pobytu w placówce nie powinna przekraczać 3 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach możemy ten okres nieco wydłużyć, ale musisz mieć świadomość, że nie jest to placówka do długotrwałego zamieszkania, nawet jeśli w tym czasie nie wszystkie sprawy uda się uregulować tak, jak byś sobie tego życzyła. Pobyt w Ośrodku jest bezpłatny.

Jeśli nie masz środków do życia, zapewnimy Ci żywność i środki higieny osobistej do czasu uzyskania alimentów lub wsparcia z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przebywając w Ośrodku, uzyskasz kompleksową pomoc prawną oraz wsparcie psychologiczne dla siebie i dzieci. Będą to zarówno indywidualne konsultacje psychologiczne, jak i terapia krótkoterminowa. Zapewniamy także możliwość udziału w grupie edukacyjno-terapeutycznej, której celem jest uzyskanie emocjonalnego oparcia i podzielenie się z innymi uczestniczkami doświadczeniami związanymi z przemocą.

Ośrodek udziela także wsparcia w szerokim zakresie działań zmierzających do zmiany sytuacji życiowej, udzielając konsultacji w zakresie poradnictwa socjalnego oraz pomocy przy rozwiązywaniu problemów socjalnych, rodzinnych i zawodowych. W działanie ośrodka wpisane jest także towarzyszenie kobietom w kontaktach z instytucjami, których kompetencje obejmują pomoc osobom dotkniętym problemem przemocy.

W razie potrzeby, kobiety mogą korzystać z poradnictwa prawnego prowadzonego w siedzibie Ośrodka lub w siedzibie fundacji CPK. Prawniczki udzielają pomocy w sprawach rodzinnych, alimentacyjnych, rozwodowych i karnych.

KONTAKT DO OŚRODKA – tel. 606 256 790

Kierowniczką ośrodka jest p. Agnieszka Góra

Mobic Online Buy Feldene Online Tylenol Buy Indometacin without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii