Sekretarz generalna Rady Europy o zapowiedzi wypowiedzenia Konwencji antyprzemocowej

26 lipca oświadczenie wydała sekretarz generalna Rady Europy (która przyjęła dokument), Marija Pejčinović Burić:

?Zapowiedzi polskiego rządu, że Polska powinna wypowiedzieć Konwencję Stambulską są alarmujące. Konwencja Stambulska jest podstawowym międzynarodowym traktatem Rady Europy do walki z przemocą wobec kobiet i przemocą domową ? i to jest jedyny jej cel. Jeżeli pojawiły się jakiekolwiek nieporozumienia w sprawie Konwencji, będziemy je wyjaśniać za pomocą konstruktywnego dialogu. Wyjście z Konwencji Stambulskiej byłoby godne ubolewania i byłoby wielkim krokiem wstecz w kwestii ochrony kobiet przed przemocą w Europie?.

Źródło: https://www.coe.int/en/web/portal/-/poland-should-not-withdraw-from-the-istanbul-convention-says-secretary-general

Tłumaczenie za OKO.press

Buy Norflex
Buy Tylenol Online
Aceclofenac
Buy Arcoxia without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii