„Stop śmierci kobiet w polskich szpitalach”- stanowisko Centrum Praw Kobiet ws. prawa aborcyjnego

W Polsce coraz częściej umierają kobiety, bo ich życie jest mniej ważne niż klauzula sumienia i polityczne interesy.

Prawo kobiety do decydowania o własnym ciele i podejmowania decyzji dotyczących jej zdrowia reprodukcyjnego jest podstawowym prawem człowieka. Staje się ono jeszcze bardziej krytyczne, gdy ciąża stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. W takich sytuacjach konieczne jest, aby kobieta miała dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji, bez zbędnych barier i ograniczeń.

Istotne jest, abyśmy zdawali sobie sprawę ze złożoności sytuacji, w których zdrowie i życie kobiety bywają zagrożone. Każdy przypadek jest wyjątkowy i przynosi cierpienie fizyczne i psychiczne. Dlatego decyzję o przerwaniu ciąży powinna podejmować kobieta w porozumieniu z lekarzem, który posiada niezbędną wiedzę medyczną do oceny ryzyka. Zapewniając prawo do aborcji, umożliwiamy kobiecie przejęcie kontroli nad własnym życiem oraz losem jej rodziny.

Ograniczenie dostępu do aborcji, szczególnie w krytycznych sytuacjach, może mieć poważne konsekwencje również dla pracowników służby zdrowia. Lekarze i lekarki prowadzący pacjentki, muszą mieć swobodę dokonywania osądów medycznych, podążania za wolą pacjentek i zapewniania niezbędnej opieki w celu ochrony ich życia. Zmuszanie lekarzy do odmawiania działań ratujących życie jest sprzeczne z ich odpowiedzialnością etyczną, podważając sens ich pracy i powołania.

Restrykcyjne prawo aborcyjne

Obowiązująca w Polsce od 1993 r. Ustawa jest jedną z najbardziej represyjnych w Europie, ograniczając prawo do  aborcji do trzech wyjątków:

  • kiedy ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety,
  • kiedy badania prenatalne wykażą ciężki i nieodwracalne upośledzenie płodu lub nieuleczalną chorobę, zagrażającą życiu,
  • kiedy ciąża jest wynikiem gwałtu.

To prawo zostało jeszcze zaostrzone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, który w 2020 roku wprowadził niemal pełny zakaz aborcji w Polsce, usuwając z ustawy przesłankę embriopatologiczną, pozwalającą na przerwanie ciąży gdy płód miał nieuleczalną, ciężką chorobę.

W praktyce, istniejąca Ustawa i tak często nie jest przestrzegana. Lekarze lub ich przełożeni, powołując się na klauzulę sumienia, odmawiają przerwania ciąży nawet w przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu pacjentki. Nie wskazują również placówek, gdzie taki zabieg mógłby zostać dokonany.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Zdrowia, w 2020 roku przeprowadzono 1076 legalnych zabiegów przerwania ciąży. W 2021 roku takich zabiegów było już tylko 107. Z powodu zagrożenia dla zdrowia i życia kobiety w 2020 roku dokonano 21 zabiegów, a w 2021 roku – 32 zabiegi przerwania ciąży.

Fundamentalne prawa człowieka są w Polsce systematycznie i notorycznie naruszane.

Polska Konstytucja w art. 30 stanowi, że godność, która jest źródłem wolności i praw człowieka jest przyrodzona, niezbywalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Tymczasem, obecnie obowiązujące prawo antyaborcyjne i praktyka jego stosowania łamią nie tylko międzynarodowe standardy w zakresie ochrony praw człowieka ale także zapisy polskiej Konstytucji, która gwarantuje każdemu prawo do:

  • ochrony życia ( art. 38) i zdrowia ( art. 68)
  • wolności ( art. 31)
  • życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia, decydowania o swoim życiu osobistym ( art. 47),
  • równego traktowania ( art. 32 i 33 ).

Konstytucja zakazuje ponadto  tortur oraz okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania ( art. 40).

Warto wspomnieć także, że: „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te jednak nie mogą naruszać istoty wolności i praw (art.31. pkt.3).

Jeśli łamane są prawa reprodukcyjne, łamie się również prawo do życia, do samostanowienia, prawo do szacunku dla życia prywatnego i rodzinnego, do korzystania z osiągnięć nauki, do najwyższego standardu ochrony zdrowia, prawo do wolności od dyskryminacji i przemocy, do bezpieczeństwa osobistego i wreszcie prawo do wolności od tortur oraz nieludzkiego bądź poniżającego traktowania.

Obecne władze, niosące na sztandarach wzniosłe konserwatywne wartości, odmawiają prawa do wolności i samostanowienia połowie społeczeństwa.

To fizyczna, psychiczna i ekonomiczna przemoc państwa w stosunku do obywatelek. Ci, których sprawa nie dotyczy, uzurpują sobie prawo do decydowania o życiu i  losie innych. Zabierają poczucie bezpieczeństwa milionom młodych Polek, które boją się zostać matkami.

Kobiecie, która umiera z powodu powikłań ciąży, odbiera się prawo do życia.

W imię ratowania życia i ochrony własnego sumienia, odbiera się życie innemu człowiekowi. Człowiekowi, który ma dom, rodzinę, przyjaciół, pracę, unikalną osobowość, talenty i pasje. Dorocie, Agnieszce, Izie, Marcie. Tobie, Mnie, Jej, Nam.

Na to nie ma przyzwolenia i nigdy nie będzie.

Chcemy żyć w kraju, który przestrzega prawa

Chcemy stanowić o sobie i podejmować niezależne decyzje kiedy chodzi o nasze własne życie.

Chcemy, aby lekarze nam służyli i działali zgodnie z naszym wyborem w obliczu zagrożenia zdrowia i życia. Aby kierowali się dobrem pacjentki i nie mieli związanych przez system rąk. Aby prawo  i jasne procedury postępowania nie pozostawiały wątpliwości jak mają działać.

Chcemy  dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji w publicznej służbie zdrowia.

Chcemy zniesienia prawa antyaborcyjnego, które w nowoczesnej Europie czyni z Polski autorytarne, peryferyjne, średniowieczne  państwo. Kraj, który nie przestrzega praw człowieka,  nie jest wolnym krajem.

Naszym obowiązkiem jako społeczeństwa jest ochrona dobrobytu i autonomii kobiet. Uznając i wspierając to prawo, demonstrujemy nasze zaangażowanie na rzecz równości, praw człowieka i społecznej odpowiedzialności.

Jeśli nie szanuje się w Polsce Praw Kobiet, mówi się całemu społeczeństwu i następnym pokoleniom, że tak naprawdę nic nie znaczą. Władza i System sprawują niepodzielną władzę nad losem tych, którym powinny służyć.

Na to nie ma przyzwolenia i nigdy nie będzie.

Ostatnie wydarzenia pokazują jak część polskiej klasy politycznej odnosi się do tragicznych śmierci Kobiet – Matek, którym nikt nie pomógł przeżyć. Traktuje się ich śmierci jako wymysły medialne i ze strachu przed utratą stanowisk, zapomina się o tych, którym powinno się służyć.

Nie umywajcie rąk od śmierci Kobiet i nie odwracajcie oczu od ich cierpienia, zamiatając pod dywan niewygodną prawdę. Bo kiedy sami staniecie w obliczu śmierci, wasze dzisiejsze, osobiste lub partyjne interesy już dawno będą nieważne. Zostanie wam tylko naga prawda i wasza własna odpowiedzialność, za to co w życiu uczyniliście innym.

Centrum Praw Kobiet

Od blisko 30 lat Trzymamy Stronę Kobiet.

Warszawa, 20.06.2023 r.

 

Informacja końcowa:

Fundacja Centrum Praw Kobiet od prawie 30 lat działa na rzecz praw i równości kobiet oraz sprzeciwia się opresyjnemu prawu aborcyjnemu w Polsce. Wcześniejsze działania i apele:

 

https://cpk.org.pl/zbieramy-podpisy/

https://cpk.org.pl/201-735-podpisow-za-legalna-aborcja-bez-kompromisow-trafilo-dzisiaj-do-sejmu/

https://cpk.org.pl/centrum-praw-kobiet-wspiera-aktywistke-aborcyjnego-dream-teamu/

https://cpk.org.pl/cpk-w-obywatelskim-komitecie-inicjatywy-ustawodawczej/

https://cpk.org.pl/cpkblog/liberte-sororite-ivg/

https://cpk.org.pl/cpkblog/12-tygodni-na-wybor-czym-w-istocie-jest-zyczenie-sobie-aborcji-patrycja-dzierkacz/

https://cpk.org.pl/cpkblog/4-powody-dla-ktorych-referendum-ws-aborcji-nie-jest-zasadne-patrycja-dzierkacz/

https://cpk.org.pl/cpkblog/dlaczego-w-polsce-odebrano-nam-prawo-do-legalnej-aborcji/

 

Razem możemy wywrzeć pozytywny wpływ i sprawić by żadnej kobiecie nie odmawiano opieki ratującej zdrowie i życie, na którą zasługuje. Jeśli chcecie się z nami podzielić swoimi doświadczeniami, szukacie wsparcia lub chcecie wesprzeć inne kobiety, piszcie do nas na adres: sekretariat@cpk.org.pl

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii