TRAUMA – GRUPA TERAPEUTYCZNA

TRAUMA ? GRUPA TERAPEUTYCZNA

W naszym życia możemy doświadczyć sytuacji, które określane są mianem traumy. Trauma to uraz psychiczny – ostry, nagły uraz (szok), który może spowodować zaburzenia psychiczne i somatyczne. Trauma to także mentalny skutek nagłego jednorazowego zdarzenia lub serii zdarzeń zewnętrznych, wywołujący czasowe poczucie bezradności i wykraczające poza normalne mechanizmy zaradczo-obronne. Doświadczenia przekładają się na fizycznie przechowywane wspomnienia.

DLA KOGO?

Kobiety, które doświadczyły traumy, są ofiarami przemocy fizycznej. Grupa terapeutyczna, jest miejscem, gdzie będą one mogły podzielić się swoimi przeżyciami, poznać inne kobiety, które również mają podobne doświadczenia.

Trauma wpływa na różne obszary funkcjonowania kobiet. Widoczny jest jej wpływ w sferze poznawczej, behawioralnej, somatycznej oraz emocjonalnej. Doświadczona trauma, spowodowała, że żyje się w ciągłym poczuciu zagrożenia. Ważne jest uzmysłowienie sobie, że trauma jest trudnym i bolesnym doświadczeniem, jednak pomimo tego możliwe jest jej przepracowanie i odczuwanie  radości, szczęścia, nadziei oraz satysfakcji.

Jeśli odczuwasz, poniższe objawy, zgłoś się do Fundacji Centrum Praw Kobiet.

Skutkiem doznanej traumy mogą być: lęk, strach, złość, apatia, płaczliwość, brak energii do życia, brak pamięci niektórych fragmentów traumatycznego wydarzenia, dziury w pamięci, obsesyjne myślisz o traumatycznym wydarzeniu, intruzywne wspomnienia traumatycznego wydarzenia, poczucie, że ktoś Cię kontroluje, poczucie bycia skalanym, poczucie winy, stale odczuwany niepokój i napięcie, wstyd, chęć ucieczki i fantazje z nią związane, zaburzony sen, chroniczny ból, zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, kołatanie serca, zmiana ciepłoty ciała.

DLACZEGO TERAPIA GRUPOWA TRAUMY?

Psychoterapeutyczny proces grupowy, stwarza możliwość otrzymania wsparcia oraz obserwacji jakie są reakcje na moje zachowanie, poglądy i doświadczenia innych członków grupy.

Do leczących czynników terapii grupowej zaliczyć należy:

  • szansę na odreagowanie złości lub frustracji, wśród osób, którym ufam i mnie rozumieją
  • wsparcie ze strony członków grupy i psychoterapeuty
  • otrzymywanie porad i wskazówek dotyczących własnego postępowania od członków grupy, które były w podobnej sytuacji
  • budowanie relacji wewnątrz grupy, opartych na wzajemnych szacunku i akceptacji
  • wzrost świadomości, że nie jestem sama ze swoimi trudnościami i inne uczestniczki grupy mają podobne jak ja doświadczenia
  • nabywanie umiejętności budowania sieci wsparcia
  • wzrost nadziei na poradzenie sobie z istniejącymi problemami, w kontekście kobiet, którym się to udało
  • wzrost własnej sprawczości, gdy grupa wzmacnia chęć do podjęcia działań
  • otrzymywane od grupy zwrotne komunikaty, na temat mojej osoby

Cel pracy w grupie terapeutycznej traumy      

Celem psychoterapeutycznym dla kobiet uczestniczących w psychoterapii grupowej traumy jest zmiana dysfunkcyjnego sposobu życia poprzez zastosowanie skutecznych strategii postępowania, nabycie nowych wzorców zachowania oraz budowanie wartościowego i stabilnego obrazu JA.

Osoba prowadząca psychoterapię grupową traumy w fundacji Centrum Praw Kobiet:

Iwona Byśkiniewicz
psycholog,
psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
psychotraumatolog.

 

Zasady obowiązujące podczas trwania psychoterapii grupowej traumy, w fundacji Centrum Praw Kobiet: Zasady, które będą obowiązywać podczas trwania psychoterapii grupowej traumy, zostaną określone w kontrakcie psychoterapeutycznym. Kontrakt zawierać będzie: ilość spotkań ? 15 sesji, czas trwania 1 sesji? 120 minut i częstotliwość odbywania się sesji ? 1 raz w tygodniu. Normy obowiązujące w grupie, ustalone zostaną w porozumieniu z kobietami – uczestniczkami i psychoterapeutą. Po zaakceptowaniu kontraktu psychoterapeutycznego przez wszystkie kobiety będące w grupie, rozpoczyna się psychoterapia grupowa traumy.

Jak się zapisać: prosimy o kontakt telefoniczny z Fundacją, nr: 22 622-25-17. Osoby zainteresowane zostaną zaproszone na spotkanie I kontaktu w siedzibie Fundacji. Uczestniczenie w spotkaniach grupy jest bezpłatne.

Norflex Online
Buy Tizanidine Online
Motrin
Buy Toradol without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii