4.04 // Warsztat z wyznaczania granic dla nastolatek

Czym jest zgoda, jak wyznaczać granice swojej cielesności i jak reagować na przemoc seksualną, zwłaszcza w grupie rówieśniczej ? na te pytania odpowiedzą specjalistki Centrum Praw Kobiet w Gdańsku podczas jednodniowych warsztatów adresowanych do dziewczyn w wieku 15-19 lat, które odbędą się już 4 kwietnia 2020 r.

Podczas warsztatu poruszone będą tematy dotyczące m.in.:
– wyznaczania granic własnej cielesności,
– dojrzałości psychoseksualnej,
– kwestie zgody /consent/,
– normy partnerskiej, indywidualnej i prawnej,
– metody radzenia sobie z doznaniem przemocy seksualnej.
Program warsztatu:
Blok I ? Stereotypy i mity dotyczące przemocy seksualnej
Blok II ? Różne formy przemocy seksualnej
Blok III ? Wyznaczanie granic i asertywna komunikacja w relacjach
Cele warsztatu:
  • Zwiększenie wiedzy na temat własnych praw seksualnych i praw obywatelskich.
  • Zwiększenie wiedzy na temat własnego poczucia granic oraz granic innych osób.
  • Wzmocnienie asertywności w komunikacji, również w relacjach intymnych.
  • Rozwinięcie umiejętności dbania o swoje granice.
  • Poznanie modeli rozwoju psychoseksualnego kobiet.
  • Zwrócenie uwagi na bezpieczną seksualność będącą rezultatem obopólnej zgody partnerów.
Warsztaty poprowadzą dwie specjalistki Centrum Praw Kobiet, psycholożki zajmujące się m.in.
przemocą seksualną, edukatorki antydyskryminacyjne i antyprzemocowe: Marta Typa i Magdalena
Nowacka.

Zapisy na warsztaty odbywają się internetowo, po wypełnieniu formularza, który znajduje się pod tym linkiem: https://link.do/txfzU

O udziale w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń. Udział jest  bezpłatny. 

Link do wydarzenia na facebook: https://www.facebook.com/events/193653285248898/

Zgłaszająca się osoba niepełnoletnia otrzyma zwrotnie formularz zgody rodziców/opiekunów na udział
w warsztacie, którego dostarczenie do CPK jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w zajęciach.
Pytania organizacyjne można kierować do koordynatorki projektu Anny Górskiej (anna.gorska@cpk.org.pl).
Organizatorki: Fundacja Centrum Praw Kobiet ? Oddział Gdańsk.
Warsztaty sfinansowano ze środków Funduszu Feministycznego.

Feldene Online
Buy Skelaxin
Buy Motrin Online
Buy Indometacin without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii