Webinarium polsko-francuskie

Webinarium polsko-francuskie

9 czerwca 17.00-19.00

Przemoc wobec kobiet a prawo i praktyka jego stosowania w sprawach dotyczących dzieci

Wydarzenie będzie transmitowane online

Celem webinarium jest wymiana informacji na temat prawa i praktyki jego stosowania w Polsce i we Francji w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa kobiet doświadczających przemocy i ich dzieci. Przedmiotem debaty będzie odpowiedź na pytanie, jak w Polsce i we Francji wdrażana jest Konwencja stambulska w szczególności art. 31 zobowiązujący Strony Konwencji do podejmowania działań ustawodawczych i innych mających na celu zagwarantowanie, aby przy ustalaniu prawa do opieki i kontaktów z dzieckiem uwzględniana była przemoc jakiej doznają kobiety ze strony swoich partnerów. Konwencja wyraźnie wskazuje, że przy ustalaniu i wykonywaniu prawa do opieki i kontaktów z dzieckiem priorytetem powinno być bezpieczeństwa ofiary i jej dzieci. Czy tak rzeczywiście jest i co należy zmienić w naszych krajach, aby bezpieczeństwo kobiet i dzieci było rzeczywiście priorytetem w obowiązującym prawie i w praktyce jego stosowania i aby dzieci nie były narzędziem do dalszego stosowania przemocy wobec kobiet?

Program

17.00 – Powitania i uwagi wstępne

Ambasada Francji w Polsce

Polski Senat:

– Magdalena Kochan, wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Francuski Senat:

– Annick Billon, przewodnicząca Delegacji Senatu francuskiego ds. praw kobiet

– Valérie Boyer, członkini Delegacji Senatu francuskiego ds. praw kobiet

17.15-17.25 – Francuskie prawo dotyczące władzy rodzicielskiej w przypadku przemocy domowej (art. 31 konwencji stambulskiej), wystąpienie Pani Annick Billon, przewodniczącej Delegacji Senatu francuskiego ds. praw kobiet

17.25-17.35 – Polskie prawo i projekty zmian legislacyjnych dotyczących przemocy wobec kobiet i dzieci ze szczególnym uwzględnieniem art., 31 Konwencji stambulskiej, wystąpienie Pani Magdaleny Kochan, wiceprzewodniczącej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

17.35-18.00 – pytania od publiczności

18.00-18.30 – Perspektywa organizacji pozarządowych – praktyka stosowania prawa w sprawach o przemoc wobec kobiet ze szczególnym uwzględnieniem orzekania w sprawie pieczy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi i miejsca zamieszkania dzieci w związku z przemocą wobec kobiet

  • Wystąpienie Pani Françoise Brié, dyrektorki generalnej Krajowej Federacji Solidarności Kobiet we Francji
  • Wystąpienie Pani Urszuli Nowakowskiej, prezeski Centrum Praw Kobiet w Polsce

18.30-18.50 – Debaty i wymiana zdań z publicznością

18.50-19.00 – Uwagi na zakończenie

– Polski Senat

– Francuski Senat

– Ambasada Francji

 Moderacja:  Anna J. Dudek – dziennikarka Wysokich Obcasów

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii