Alimenty – cz. I

Czym są alimenty?

Alimenty mają najczęściej postać pieniężną i płacone są co miesiąc przez osobę zobowiązaną (np. ojca dziecka) osobie uprawnionej (np. dziecku). Alimenty odnoszą się do obowiązku alimentacyjnego, który polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w razie potrzeby również środków wychowania.

Po co płaci się alimenty?

Alimenty odnoszą się do dostarczania środków utrzymania i środków wychowania. Środki utrzymania mają na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb osoby, której się należą. Są to potrzeby dotyczące jedzenia, leków, odzieży czy wydatków związanych z miejscem zamieszkania. Środki wychowania polegają zaś na staraniach o odpowiedni rozwój fizyczny czy umysłowy – a więc na przykład o zapewnieniu wykształcenia.

Czy alimenty przysługują tylko na dzieci?

Nie. Alimenty mogą być zasądzone dla dziecka/dzieci (od rodzica), dla rodziców (od dziecka), dla rodzeństwa (od rodzeństwa), jak również dla powinowatych (np. od ojczyma czy macochy dla dziecka i odwrotnie). Alimenty może płacić małżonek drugiemu małżonkowi w czasie trwania małżeństwa. Alimentów mogą żądać od siebie również małżonkowie rozwiedzeni. W szczególnych okolicznościach alimenty mogą być również płacone przez dziadków dziecka.

Na alimenty w jakiej wysokości mogę liczyć?

Wysokość alimentów zależy od tego, jakie potrzeby ma osoba uprawniona, czyli na przykład dziecko, jak również od tego, jakimi możliwościami finansowymi dysponuje osoba zobowiązana, czyli na przykład rodzic. Sąd nie powinien brać pod uwagę tego, ile faktycznie taki rodzic zarabia, tylko ile realnie mógłby zarabiać – ma to na celu ukrócenie praktyk związanych na przykład z celowym zaniżaniem wynagrodzenia. Alimenty mogą więc wynosić od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie.

Kto określa wysokość alimentów?

Wysokość alimentów określa sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (np. dziecka) albo według miejsca zamieszkania strony pozwanej (np. ojca dziecka). Wyboru sądu dokonuje osoba wnosząca pozew o alimenty. Alimenty zostają zasądzone wyrokiem sądu.

aplikantka adwokacka Aleksandra Pilipiuk

Maxalt Online Buy Cafergot Buy Arcoxia Online Robaxin

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii