Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem // Kraków 30.09

Akademia Mocy Kobiet zaprasza na spotkanie o władzy rodzicielskiej w kontekście kontaktów z dzieckiem.

Przedmiotem warsztatów będą podstawowe zagadnienia prawne związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dzieckiem. Omówiona zostanie m.in. relacja obu instytucji prawnych, a także możliwe uprawnienia przysługujące rodzicom zmierzające do ograniczenia bądź pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz ograniczenia lub zakazania kontaktów. Poruszone zostaną również kwestie dowodów w postępowaniach sądowych dot. władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem.

Prelegentką będzie Patrycja Nowakowska – adwokat senior associate w Kancelarii Kubas Kos Gałkowski. W swojej praktyce zajmuje się głównie świadczeniem kompleksowej obsługi prawnej podmiotów z sektora energetycznego. Posiada doświadczenie procesowe w reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi.

Wydarzenie stacjonarne w Pracowni CPK w Krakowie (ul. J. Dunajewskiego 5).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, zapraszamy do zapisów: cpk_krakow@cpk.org.pl lub 780 079 988

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii