Wyróżnienia Białej Wstążki 2021 rozdane!

Jak co roku Kapituła Wyróżnienia Białej Wstążki dokonała wyboru laureatów – mężczyzn, którzy w mijającym roku aktywnie przeciwdziałali przemocy wobec kobiet i wspierali je w walce o swoje prawa.

W wyniku głosowania Kapituła XII edycji Wyróżnienia Białej Wstążki 2021 wyłoniła następujących laureatów:

Organy ścigania:

Paweł Kulesza – jest funkcjonariuszem policji w Komisariacie Policji w Radzyminie, pełni funkcję dzielnicowego. Bierze aktywny udział w pracach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Radzyminie. W swojej pracy wykazuje się empatią, szacunkiem i zrozumieniem dla osób doświadczających przemocy. Jego działania niejednokrotnie spowodowały, że osoba doświadczająca przemocy nie pozostała sama ze swoją trudnością, ale uzyskała profesjonalną i skuteczną pomoc. Potrafi udzielić pomocy w sytuacji kryzysowej, gdzie niezbędne jest zachowanie spokoju w obliczu ogromnych emocji każdej ze stron.

Radosław Strzałkowski –  był dzielnicowym na Pradze Północ w miejscu, gdzie prowadzona jest działalność Fundacji A.R.T. Wykazywał się inicjatywą, która wychodziła poza standardowy czas pracy i procedury policyjne. W jego pracy człowiek był na pierwszym miejscu. Leżały mu na sercu sprawy krzywdzonych kobiet. W pracy zawodowej spotkał dobrych policjantów, którzy przekazali mu wiele przydatnych wskazówek. Ma przygotowanie do pracy z osobami doznającymi przemocy, bo ukończył kurs z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Uważa, że telefon służbowy musi zabierać do domu i odbierać go nawet wtedy, gdy ma swój prywatny czas, bo nigdy nie wiadomo kto i jakiej pomocy będzie potrzebował od dzielnicowego.

Wymiar sprawiedliwości:

Maciej Wróbel – codziennie pomaga walczyć z dyskryminacją i przemocą wobec kobiet udzielając darmowych porad prawnych w Fundacji oraz wspierając jej działania administracyjne. Jest osobą niezwykle kompetentną, rzetelną oraz godną zaufania. Osobiście inicjuje szereg działań zarówno organizacyjnych, jak i nowatorskich, które wspierają nieustany rozwój Fundacji. Pan Maciej jest najlepszym przykładem na to jak mężczyźni mogą aktywnie działać na rzecz praw kobiet. Słucha i słyszy kobiety.

Zbigniew Bakalarczyk – w Łodzi to osoba znana i poważana. Zajmuje się przede wszystkim prawem karnym, ale także wspiera protesty kobiet. Udzielając im bezpłatnego wsparcia w każdej sprawie i w każdej sytuacji. Skrzyknął grupę łódzkich adwokatów organizując pomoc osobom zatrzymanym podczas protestów. Jego post na Fb dotarł do 700 tys. osób. Zainicjował akcję pro bono i konsekwentnie wspiera osoby tego potrzebujące. Nikomu nie chce odmawiać pomocy. Nawet, gdy jest ciężko i prawie niemożliwe, to stara się być wszędzie, gdzie jest niezbędny i pomocny.

Osoba publiczna:

Marek Nazarkoburmistrz Michałowa, które nagle znalazło się w centrum kraju i naszej uwagi. Michałowo to maleńka gmina zagubiona na wschodnich rubieżach Polski. Z powodu zawieruchy na granicy nagle zaczęto odmieniać jej nazwę przez wszystkie znane przypadki. Łatwo w takich okolicznościach zabłądzić, ulec naciskom władzy, zapomnieć o tym co jest w życiu najważniejsze. Burmistrz jest postrzegany jako empatyczny, pomysłowy, ludzki, stanowczy, energiczny, chcący i potrafiący poradzić w wyjątkowych okolicznościach. Mimo wszelkich nacisków wie co trzeba zrobić, aby być człowiekiem, być za człowiekiem i w każdej sytuacji zauważać człowieczeństwo.

Marek Rutka Poseł Marek Rutka jest feministą, który dedykuje swoje działania w parlamencie głównie sprawom ochrony zdrowia kobiet i jest w tym aspekcie rzecznikiem praw kobiet. Pojechał z pomocą humanitarną na granicę z Białorusią, aby móc pomagać emigrantom, których los nie jest mu obojętny. W ramach inicjatyw poselskich, ale także prywatnie pomaga tym, którzy nie potrafią zadbać o siebie i swoje sprawy. Pomaganie to czyn wpisany do działania każdego człowieka, bez pomagania jesteśmy tylko cieniem człowieka!  Przejawia wzmożoną aktywność w pracy parlamentarnej dotyczącej spraw kobiet.

Osoba prywatna:

Mieczysław Czarnota – Denerwuje go, że jest jakaś zmowa milczenia wobec niealimenciarzy. Pracodawcy, ale też współpracownicy czy koledzy i przyjaciele, doskonale rozumieją tego, który nie płaci na własne dzieci. Przez wiele lat tłumaczył ludziom swój sprzeciw, a teraz mówi głośno i wyraźnie – nie chodzę z aliemnciarzami na piwo, nie toleruję ich w swoim środowisku! Prywatnie jest dobrym duchem oddziału fundacji CPK w Łodzi. Niejednokrotnie rozpowszechniał też informacje o działalności CPK i innych instytucji pomocowych wśród potrzebujących wsparcia kobiet.

Media:

Jędrzej Dudkiewicz  – jest dziennikarzem, piszących w różnych miejscach m.in. Wysokie Obcasy, Tygodnik Powszechny, Polityka. Zajmuje się tematyką feministyczną, lewicową opartą na zasadzie zauważania osób i grup, którym chce oddać głos. Łączy aktywizm społeczny, udział w wielu protestach, strajkach, manifach, paradach z dziennikarstwem. W pisaniu stara się sięgać do tematów ważnych, potrzebnych, społecznych. Stara się ukazywać rzeczywistość, w której kobiety są ważne, ale też niezbędne, niedoceniane, spychane na margines.

Dziennikarz – jak nikt inny – powinien skupiać się na tematach, które potrzebują społecznego poparcia i zauważenia. Winien być w każdej sprawie społecznej i w każdym słusznym proteście. Jest dziennikarzem uczestniczącym i niezwykle zaangażowanym w to co robi.

Partnerzy konkursu:

W.KRUK S.A.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych

Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii