ZNAMY LAUREATÓW KONKURSU „WYRÓŻNIENIE BIAŁEJ WSTĄŻKI 2020”!

Finał XI edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” odbył się 4. grudnia w przestrzeni wirtualnej. Z uwagi na pandemię i wymogi bezpieczeństwa Laureaci zostali uroczyście przedstawieni podczas spotkania on-line.

Konkurs organizowany przez Centrum Praw Kobiet i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” ma na celu wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji.

Do 25 listopada 2020 r. zgłoszenia Kandydatów przesyłały pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskazały zasługi danego Kandydata. „Wyróżnienie Białej Wstążki” zostało w tym roku przyznane mężczyznom wywodzącym się z służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, sfery publicznej, biznesu, III sektora oraz tym angażującym się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie.

Laureatów wyłoniła 30. listopada 2020 r. Kapituła Konkursowa w składzie: Jolanta Kwaśniewska, Prezeska Zarządu Fundacji „Porozumienie Bez Barier”, Urszula Nowakowska, Prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska–Motlik, Bożena Toeplitz, Magdalena Bury, redaktorka portalu Hello Zdrowie oraz Kazimierz Walijewski, jeden z pomysłodawców konkursu.

To edycja podsumowująca rok szczególnych wyzwań i zagrożeń dla praw kobiet.

Jestem ogromnie szczęśliwa, że w tym trudnym dla nas wszystkich roku otrzymaliśmy tyle wartościowych i ciekawych zgłoszeń. Z pewnym niepokojem podchodziliśmy do tej edycji „Wyróżnienia Białej Wstążki” obawiając się, że przez pandemię może być trudno przeprowadzić Konkurs z sukcesem. Okazało się jednak, że obawy te były na wyrost. Mamy w tym roku wspaniałych, odważnych i inspirujących Laureatów, od których bije blask – blask rozświetlający smutną rzeczywistość krzywdzonych kobiet, doświadczających przemocy w domowym zaciszu, uwięzionych ze swoimi oprawcami przez przymusową izolację. Postawy mężczyzn wyróżnionych w naszym Konkursie są prawdziwym dobrem w czasach zarazy, dobrem, które daje siłę do działania i nadzieję na przyszłość – podsumowuje tegoroczną edycję Jolanta Kwaśniewska, prezeska zarządu Fundacji „Porozumienie bez Barier”.

Rok 2020 będziemy wspominać jako czas, kiedy prawa kobiet i solidarność wobec nich zostały wystawione na szczególną próbę. Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia w niemal bezpośredni sposób wiążą się ze wzrostem przemocy domowej, której ofiarami padają najczęściej kobiety i dzieci. W połowie roku rządzący zapowiedzieli podjęcie kroków zmierzających ku wypowiedzeniu Konwencji stambulskiej – bardzo ważnego międzynarodowego dokumentu, standaryzującego ochronę kobiet doświadczających przemocy. W październiku zaś rozpoczęły się największe w ciągu ostatnich 30 lat protesty przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce. Każde z tych zdarzeń to wyzwanie tak dla kobiet, jak i dla ich sojuszników, którzy w takich sytuacjach mają okazję do prawdziwego dowiedzenia, czym jest dla nich solidarność z kobietami i wspieranie ich walki o równe prawa. Bardzo nas cieszy, że jak co roku możemy wyróżnić tych mężczyzn, którzy stają ramię w ramię z kobietami, działając na rzecz równości płci – mówi Urszula Nowakowska, prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet.

Rozpoczynając każdą edycję „Wyróżnienia Białej Wstążki” wciąż mam obawy, czy tegoroczni Laureaci będą tak wielcy, jak byli rok wcześniej. A potem przychodzą zgłoszenia, dzwonię, ustalam, weryfikuję i… znowu kolejny rok przynosi nam wspaniałe kandydatury i najlepszych Laureatów. I tak trwa to już 11 lat. Miło jest wiedzieć, że wokół nas jest wielu mądrych, empatycznych, wspierających mężczyzn. To dobitnie świadczy, że świat wokół nas może być pełen szacunku, tolerancji, zrozumienia, równości i feministycznych treści – dodał Kazimierz Walijewski, pomysłodawca Konkursu.

Srebrne wstążeczki, którymi zostali uhonorowani Laureaci Konkursu, ufundował W.KRUK, najstarsza firma jubilerska w Polsce, która w tym roku obchodzi jubileusz 180-lecia istnienia. Te wyjątkowe odznaczenia wykonane zostały w Manufakturze W.KRUK w Poznaniu.

Sylwetki Laureatów Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2020

Kategoria „Osoba publiczna”

  1. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

Laureat jest osobą o niebywałej niezłomności ducha. To obrońca praw człowieka, zdecydowanie sprzeciwiający się dyskryminacji i społecznemu odrzuceniu osób słabszych, będących w mniejszości, których głos protestu przeciwko poniżającemu traktowaniu jest niesłyszalny i lekceważony.  Szczególną uwagę w czasie swojej kadencji poświęcił problemowi przemocy ze względu na płeć i skutecznemu przeciwdziałaniu temu zjawisku. Wskazywał na niedostateczne wsparcie ofiar tego rodzaju przemocy oraz brak spójnej, perspektywicznej polityki państwa w obszarze zapobiegania i zwalczania przemocy ze względu na płeć. Zawsze bronił wszystkich tych, których nasze państwo, władze, instytucje nie zauważały, albo praw których nie chciały respektować. Laureat otwarcie mówi, że polski system wykrywania, kwalifikacji i rejestrowania różnych form przemocy wobec kobiet jest bardzo nieszczelny, a prawo – nieprecyzyjne. W efekcie nadal są problemy z sądzeniem sprawców oraz zapewnieniem bezpieczeństwa ofiarom. Piętnuje także utrzymujący się wciąż klimat „wyrozumiałości” dla seksistowskich zachowań i postaw.

Jak wskazano w zgłoszeniu: (…) Adam Bodnar rozumie, że ofiary przemocy nie zawsze są w stanie samodzielnie podjąć działania w swojej obronie, z różnych powodów – mogą być dotknięte tzw. syndromem wyuczonej bezradności lub stresu pourazowego albo uzależnieniem ekonomicznym lub zawodowym od sprawcy.(…)

Kategoria „Orany ścigania”

  1. młodszy aspirant Bartosz Kopij

Laureat jest funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, gdzie pełni funkcję dzielnicowego Posterunku Policji w Pszczewie. Młodszy aspirant Bartosz Kopij ma opinię osoby znającej i umiejącej adekwatnie zastosować przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w taki sposób, by ofiara czuła się odpowiednio potraktowana. Wykazywany przez Laureata ogromny szacunek i zrozumienie dla poszkodowanych kobiet są niezwykle cenne. Jego postawa wobec ofiar przemocy jest dostrzegana m.in. przez osoby zasiadające w grupach roboczych dotyczących Niebieskich Kart. Laureat podchodzi do swoich zadań w bardzo zaangażowany sposób. Działania w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, pomimo rozlicznych innych obowiązków, są dla niego zawsze priorytetem. Pokrzywdzone kobiety otrzymują od niego wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Osoba zgłaszająca Laureata do Wyróżnienia podkreślała, że: (…) W czasie kilkuletnich konsultacji z kobietami mam informacje zwrotne, iż wszystkie – zarówno w czasie interwencji, jak i w czasie czynności związanych z procedurą Niebieskich Kart – mają komfort wspierającego Policjanta w osobie młodszego aspiranta Bartosza Kopija.

  1. młodszy aspirant Jakub Stępień

Laureat również pracuje w Komendzie Powiatowej w Międzyrzeczu, gdzie  pełni funkcję dzielnicowego w Posterunku Policji w Pszczewie. Wyróżnia się ogromnym zaangażowaniem w niesienie pomocy osobom doznającym przemocy. Z wielkim szacunkiem i oddaniem dba o bezpieczeństwo ofiar, wykazuje się  dogłębną  znajomością przepisów oraz uprawnień policji, co umiejętnie wykorzystuje w czasie interwencji, czy podczas wykonywania czynności związanych z procedurą Niebieskich Kart.  Osoba zgłaszająca kandydaturę Laureata podkreśliła, że wielokrotnie otrzymywała informacje zwrotne od pokrzywdzonych kobiet, z których jasno wynikało, że zawsze mogą liczyć na pomoc dzielnicowego oraz czują jego wsparcie. Dla młodszego aspiranta Jakuba Stępnia działania w obszarze przemocy stanowią priorytet. Dzięki temu osoby doznające przemocy mają pewność, że Laureat zareaguje adekwatnie.

Jak stwierdzono w zgłoszeniu: (…) Mamy wielkie szczęście pracować z dwoma oddanymi dzielnicowymi, młodszym aspirantem Jakubem Stępniem  i  młodszym aspirantem  Bartoszem Kopijem. Uważam, że obaj powinni otrzymać to wyróżnienie. Od 30 lat współpracuję z policją i takie osoby zdarzają  się  rzadko, dlatego podjęłam decyzję, że zgłoszę ich obu (…)

Kategoria „Osoba prywatna”   

  1. Marcin Anaszewicz

Laureat jest prawnikiem, politologiem i doktorem nauk społecznych. Tworzy nową formę feminizmu wśród mężczyzn w Polsce. Zawiesił swoją działalność, aby wspierać partnerkę Sylwię Spurek w Parlamencie Europejskim. Od lat zaangażowany w walkę przeciwko przemocy wobec kobiet w działalności społecznej, zawodowej i życiu prywatnym. Walczy o równość i obala stereotypy. Do 2020 r. trzykrotnie pomagał Sylwii Spurek w organizowaniu kampanii „Trzymam stronę kobiet” (kampania przeciwko przemocy wobec kobiet). W 2020 r. stał się jedną z twarzy tej kampanii. Jak sam mówi: „na co dzień z Sylwią działamy politycznie, wspólnie walczymy o równość, obalamy stereotypy, mówimy, że przemoc ma płeć i czas z tym skończyć. W debacie publicznej wciąż za mało jest głosu mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet”. W ramach tegorocznej kampanii zbierane są podpisy pod listem do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Urszuli von der Leyen, w którym skierowane jest wezwanie o podjęcie efektywnych i skutecznych działań, zmierzających do minimalizowania i wykluczenia istnienia przemocy wobec kobiet, przede wszystkim domowej.

W zgłoszeniu m.in. wskazano: (…) Zdecydowałam się na zgłoszenie Marcina, ponieważ po 23 latach działania na rzecz kobiet, na rzecz równości, zasługuje na takie wyróżnienie. Nie znam drugiego mężczyzny, który tak zawzięcie wspiera, angażuje się, a przede wszystkim wierzy w to co robi. Jestem pełna podziwu dla jego osoby i mam nadzieję, że wielu mężczyzn obierze za wzór godny naśladowania właśnie Marcina. Chciałabym, by mężczyźni wykazywali choć zbliżoną postawę do przedstawionej przeze mnie osoby (…).

Kategoria „Wymiar sprawiedliwości”

  1. Piotr Iwanicki

Radca prawny, który działa na rzecz kobiet i lokalnych organizacji pozarządowych wspierających kobiety pokrzywdzone przemocą, a także osoby LGBTQ w Toruniu. Członek Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Radców Prawnych w Toruniu. Na co dzień – w ramach Fundacji Emic – Laureat wspiera osoby wykluczone, przynależące do mniejszości narodowościowych, uchodźczynie. Uczestniczy pro bono w akcji OIRP w Toruniu „Niebieski Parasol” i innych. Współpracuje z toruńskim oddziałem CPK. Znany z tego, że z zaangażowaniem broni z urzędu kobiety, które doświadczyły przemocy ekonomicznej i których nie stać na prawnika. Często bierze pod lupę sprawy wymagające szczególnego zaangażowania i umiejętności, trudne – a nawet – „niemożliwe” (np. o „wyłudzenie majątku żony w małżeństwie”). Otwarcie mówi o tym, że „patriarchat jako stan umysłu – nie tylko mężczyzn, ale też kobiet – jest źródłem przemocy” i czuje się odpowiedzialny za uświadamianie tego kobietom o patriarchalnych nawykach.

Jedna z osób zgłaszających podkreśliła: (…) Jestem przekonana, że poznawszy bliżej Piotra, Szanowna Komisja nie miałaby wątpliwości, że jest to mężczyzna, który wyróżnia się wyjątkową empatią i troską o równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz że jego życiowym celem jest niesienie kobietom bezinteresownej pomocy, gdy tego potrzebują, gdy są dyskryminowane, gdy doświadczają przemocy. (…)

  1. Laszlo Schlesinger

Laureat jest toruńskim adwokatem, znanym m.in. z tego, że całkowicie pro bono prowadzi w całości kontrowersyjne i skomplikowane sprawy o przemoc, których nie odważyliby się wziąć bardziej zachowawczy prawnicy. Od wielu lat broni aktywistek. Nie tylko udziela im bezpłatnych porad prawnych, ale także wspiera kobiety w walce o swoje prawa. Zawsze jest aktywny, gdy te prawa są łamane. Jest w również osobą pierwszego kontaktu podczas manifestacji w obronie praw kobiet (np. strajku kobiet) czy manifestacji w imieniu osób LGBT. Wśród spraw, które Laureat prowadzi, są również te o molestowanie czy stalking. Wykazuje się ogromną kulturą osobistą i dyskrecją. Jest dyplomatą, który zamiast czczych słów używa konkretnych działań prawnych. Przez swoje klientki opisywany jako życzliwy adwokat, chętny do niesienia pomocy, profesjonalny i delikatny. Zawsze staje w obronie kobiet i dzieci.

Jak wskazano w zgłoszeniu: (…) Był pierwszym mężczyzną, do którego zgłosiłam się z nieśmiałym pytaniem, czy zechce pomóc nam w rozkręcaniu toruńskiego oddziału CPK. Odpowiedział błyskawicznie: „jasne! jestem podekscytowany!”. A potem zaznaczył, że doraźna pomoc go nie interesuje, że chce brać CALE SPRAWY jako adwokat (…).

Kategoria: „Instytucja i organizacje pomocowe”  

  1. Adam Kuczyński

Laureat to radca prawny i feminista, który dzieli się swoją wiedzą oraz wolnym czasem, by pomagać pro bono w kwestiach takich jak: ochrona praw kobiet, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Jest założycielem i Prezesem Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu, która niesie darmową pomoc procesową kobietom doświadczającym przemocy seksualnej. Oprócz tego świadczy pomoc prawną dla organizacji pozarządowych, m.in:  ForgetMeNot, KPH, Feminoteki, czy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Zwalcza stereotypy i mity dotyczące płci, opiera się na danych naukowych i międzynarodowych standardach praw człowieka. Wsłuchuje się w potrzeby klientek, nie poucza, zawsze się najpierw upewnia, czy pomoc z jego strony jako mężczyzny jest komfortowa. Jako reprezentant organizacji społecznej Fundacja Przeciw Kulturze Gwałtu przyłącza się do postępowań sądowych dotyczących przemocy seksualnej  w celu zadbania o gwarancje procesowe pokrzywdzonych i przedstawienia statystyk oraz badań naukowych na temat przemocy. Udziela również porad prawnych i uczestniczy w postępowaniach sądowych jako pełnomocnik pokrzywdzonych.

Jak wskazano w zgłoszeniu: (…) Adam Kuczyński upowszechnia wiedze na temat skali przemocy wobec kobiet oraz mechanizmów tej przemocy.(…)

Kategoria „Pracodawca/Sponsor”

  1. Fundacja Z Zurich

Fundacja Z Zurich jest fundacją charytatywną założoną przez Zurich Insurance Company Ltd. i Zurich Life Insurance Company Ltd. Jej misją jest wspieranie bardziej sprawiedliwego, otwartego i zrównoważonego społeczeństwa poprzez wzmocnienie najsłabszych grup społecznych aby mogły skuteczniej chronić się przed zagrożeniami i lepiej dostosować do zmieniającego się świata. Strategiczne obszary zaangażowania Fundacji  dotyczą zmian klimatycznych, poprawy samopoczucia psychicznego grup narażonych na wykluczenie oraz wprowadzania równości i sprawiedliwości społecznej.

Fundacja Z Zurich jest szczególnym sponsorem, a w zasadzie partnerem w realizacji misji Centrum Praw Kobiet. Dotacja przyznana fundacji jest długofalowym zaangażowaniem Fundacji Z Zurich w stworzenie podwalin pod stabilną niezależność oddziału w dłuższej perspektywie. Integralną częścią wsparcia CPK jest również zaangażowanie pracowników i pracownic biura Zurich Life Insurance z Krakowa w projekt. W wypadku wielu osób z firmy krakowskiej możemy liczyć nie tylko na wolontariat pracowniczy, ale także na pomoc w różnych obszarach wychodzących poza działania realizowane przez oddział krakowski CPK. Podobnie jest z Fundacją Zurich, która w czasie pandemii przekazała dodatkowe wsparcie na zakup komputerów, środków czystości i inne wydatki pozwalające nam dostosować się do pracy zdalnej dla całej fundacji. Fundacja interesowała się także wydarzeniami w Polsce dotyczącymi praw kobiet w tym związanymi z zapowiedzią wypowiedzenia Konwencji stambulskiej, w międzynarodowym dniu Przeciwdziałania Przemocy ze względu na płeć wydała oświadczenie wspierające działania CPK i prawa kobiet doświadczających przemocy w Polsce.

  1. Daniel Labuda – Wyróżnienie specjalne

Laureat Wyróżnienia specjalnego pracuje w Zurich Insurance. Działa od początku istnienia w zespole projektowym wspierającym Centrum Praw Kobiet w Krakowie. Wspiera i promuje działania CPK, organizuje szkolenia, aktywnie pomaga w akcjach. Odważnie i z dużą doza empatii podchodzi do problemów, które dotyczą kobiet. Czuje się w nim przyjaciela spraw kobiet i ich ambasadora.

Kategoria „Media”

  1. Albert Stęclik

Laureat jest jednym z szefów agencji kreatywnej Dziadek do orzechów, która od wiosny 2019 r. obsługuje pro bono fundację Centrum Praw Kobiet. Do tej pory agencja wsparła CPK w realizacji następujących kampanii: dot. 1% (2020), kampanii społecznych „Równość zaczyna się w domu” (2020) i „STOP kobietobójstwu” (2020) oraz z okazji jubileuszu 25-lecia Centrum Praw Kobiet (2019). Dzięki osobistemu zaangażowaniu Laureata agencja prezentuje nie tylko bardzo profesjonalne podejście do współpracy z organizacją pozarządową, ale przede wszystkim cechuje się niebywałą kreatywnością i odwagą oraz świetnym wyczuciem, jeśli chodzi o podejmowane tematy i dobieranie do nich środków wyrazu. Prowadzone wspólnie z agencją działania marketingowe fundacji przekładają się także na wiele owocnych współprac CPK z innymi podmiotami i darczyńcami.

Wskazano w zgłoszeniu: (…) Dzięki współpracy z agencją Dziadek do orzechów fundacja Centrum Praw Kobiet staje się coraz bardziej rozpoznawalna i dociera do coraz szerszego grona odbiorców, budując społeczną świadomość dotyczącą praw kobiet i przeciwdziałania przemocy.(…)

Partnerem wydarzenia jest marka W.KRUK

Patronem medialnym wydarzenia jest portal HelloZdrowie

Więcej informacji na temat Konkursu na stronie https://cpk.org.pl/bialawstazka/

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii