Kalendarium roku 2010

  • Zorganizowanie – we współpracy z WAVE – międzynarodowej dorocznej  konferencji sieci WAVE na temat przemocy wobec kobiet.
  • Opublikowanie książki na temat terapii teatralnej dla kobiet, które doświadczyły przemocy w rodzinie lub bliskim związku.
  • Zainicjowanie i zorganizowanie we współpracy z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez barier I edycji konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”, nagradzającego mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się, pomagając kobietom lub reagując na przemoc i dyskryminację kobiet.

SPRAWOZDANIE 2010

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii