Kalendarium roku 2010

  • Zorganizowanie ? we współpracy z WAVE ? międzynarodowej dorocznej  konferencji sieci WAVE na temat przemocy wobec kobiet.
  • Opublikowanie książki na temat terapii teatralnej dla kobiet, które doświadczyły przemocy w rodzinie lub bliskim związku.
  • Zainicjowanie i zorganizowanie we współpracy z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez barier I edycji konkursu ?Wyróżnienie Białej Wstążki?, nagradzającego mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się, pomagając kobietom lub reagując na przemoc i dyskryminację kobiet.

SPRAWOZDANIE 2010

Feldene Online
Buy Toradol
Buy Zanaflex Online
Buy Emla without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii