Szanowny Panie Premierze,

Jesteśmy rozczarowane i oburzone treścią i tonem wypowiedzi Wiceministra Sprawiedliwości, Marcina Romanowskiego, który na swoim Twitterze na temat Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej napisał: ?Chcemy wypowiedzieć ten genderowski bełkot ratyfikowany przez @Platforma_org i @nowePSL. Opinia zagranicy nas nie interesuje. Dla nas podstawą jest suwerenne państwo narodowe.?

Czujemy się tym bardziej zaniepokojone wypowiedzią Pana Wiceministra, że wielu członków rządzącej większości parlamentarnej już wcześniej wysuwało podobne postulaty oparte o zupełnie fałszywe zarzuty wobec Konwencji. Wiceminister Romanowski w swojej wypowiedzi powołał się na nieistniejący w Konwencji zapis dotyczący przyczyn przemocy wobec kobiet, pisząc  ?Konwencja stambulska mówi o religii jako przyczynie przemocy wobec kobiet?. Otóż wbrew temu, co twierdzi wiceminister, w Konwencji  nie ma takiego zapisu. Jest natomiast zapis ( artykuł 12, ustęp 5), w którym ?Strony gwarantują, że kultura, zwyczaje, religia, tradycja czy tzw. ?honor? nie będą uznawane za usprawiedliwienie dla wszelkich aktów przemocy objętych zakresem niniejszej Konwencji?. Jesteśmy przekonane, że w XXI wieku pogląd ten, poza środowiskami skaranie fundamentalistycznymi, jest powszechnie podzielany również przez członków rządu Pana Premiera. Nic nie może być usprawiedliwieniem dla przemocy!

Oburzenie nasze budzi nie tylko sama zapowiedź wypowiedzenia konwencji, ale i język, jakim się posłużył Wiceminister, odnosząc się do ważnego dokumentu prawa międzynarodowego, jakim jest  konwencja wprowadzająca oczekiwane przez organizacje działające na rzecz pokrzywdzonych przemocą standardy.

Prosimy zatem Pana Premiera o informację, jakie jest stanowisko Pana Premiera i kierowanego przez Pana rządu w tej sprawie. Czy rząd, na którego czele Pan stoi, rzeczywiście zamierza podjąć kroki zmierzające do wypowiedzenia przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej?

Pomijając incydent związany z wypowiedzią Pana Wiceministra, chcemy podziękować Panu Premierowi za rządową inicjatywę legislacyjną wprowadzającą do polskiego porządku prawnego rozwiązanie pozwalające na szybkie usunięcie sprawcy przemocy z domu przez funkcjonariuszy policji. Cieszymy się, że w tym obszarze polskie prawo zostanie dostosowane do standardów Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Jednocześnie prosimy o informację, jakie dalsze kroki legislacyjne zamierza podjąć rząd, aby poprawić sytuację kobiet dotkniętych przemocą i dostosować polskie ustawodawstwo do pozostałych standardów ratyfikowanej przez Polskę Konwencji. W imieniu Centrum Praw Kobiet deklaruję  gotowość współpracy nad ich przygotowaniem.

Z poważaniem,

Urszula Nowakowska

W imieniu Zarządu Centrum Praw Kobiet

 

Imitrex Online
Buy Norflex
Skelaxin
Buy Celebrex without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii