/aktualizacja/

04.09.

Wczoraj otrzymałyśmy odpowiedź na nasz apel z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przywołujemy fragment: „resort rodziny, pracy, i polityki społecznej przygotował propozycję zmiany, polegającą na tym, by podstawa wymiaru świadczenia z ubezpieczenia chorobowego nie uwzględniała zmiany wymiaru czasu pracy, wynikającej z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Proponuje się, by powyższa zasada obowiązywała od wejścia w życie przepisów wprowadzających możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy. Natomiast przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń już wypłaconych następowałoby na wniosek świadczeniobiorcy.”

Centrum Praw Kobiet zgłosiło się jako organizacja pozarządowa do konsultacji tego projektu przed skierowaniem go do Sejmu.

 

24.08.

Centrum Praw Kobiet skierowało dziś apel do Premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie inicjatywy legislacyjnej dla zmiany przepisów Tarczy Antykryzysowej, które wpływają na obniżenie zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego. Przepisy te sprawiły, że sytuacja ekonomiczna kobiet w ciąży, które są na zwolnieniach lekarskich, oraz tych, które w czasie obniżenia przez pracodawcę etatu przechodzą na zasiłek macierzyński, znacznie się pogorszyła.

Szanowny Panie Premierze,

Zwracamy się do Pana o jak najszybsze wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą, która doprowadzi do zmiany przepisów Tarczy Antykryzysowej, które wpływają na obniżenie zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego. Przepisy te sprawiły, że sytuacja ekonomiczna kobiet w ciąży, które są na zwolnieniach lekarskich, oraz tych, które w czasie obniżenia przez pracodawcę etatu przechodzą na zasiłek macierzyński, znacznie się pogorszy.

Sprawa dotyczy pracownic, których pracodawcy korzystają bądź korzystali z Tarczy Antykryzysowej i w związku z tym dokonali zmiany wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia pracowników – w tym kobiet w ciąży. Nowe przepisy sprawiły, że wszystkie kobiety, które są na zwolnieniach w związku z zagrożoną ciążą lub urodziły dziecko w czasie, gdy pracodawca zmniejszył wymiar zatrudnienia, mają na nowo wyliczane podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

W naszym głębokim przekonaniu te krzywdzące dla kobiet przepisy pozostają w sprzeczności  z nałożonym na Państwo obowiązkiem ochrony macierzyństwa (art. 18 Konstytucji). Nie możemy godzić się na to, aby w tak newralgicznym momencie życia, kiedy życie, zdrowie, bezpieczeństwo i prawa kobiet i ich dzieci powinny być szczególnie chronione następuje pogorszenie ich sytuacji ekonomicznej.

Jesteśmy rozczarowane stanowiskiem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki społecznej w tej sprawie. W skierowanym do Centrum Praw Kobiet liście, przedstawicielki pokrzywdzonej grupy piszą: ? Z Ministerstwa Pracy otrzymałyśmy m.in. informację, że takie działanie jak obniżenie nam wysokości zasiłków jest prawidłowe, bo mamy zmniejszony etat, a zasiłek ma rekompensować utracony zarobek, który uległby zmniejszeniu. Tyle tylko, że nikt nie bierze pod uwagę faktu, iż etaty zostały obniżone tylko czasowo, najczęściej na 2-3 miesiące. A nasze zasiłki zostały przez to zmniejszone na cały okres urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego tj. cały rok.?

Rozwiązaniem, jakie widzimy w zaistniałej sytuacji, jest wprowadzenie poprawki do Tarczy Antykryzysowej, która odgórnie wyłączy z ww. opisanych przepisów kobiety w ciąży oraz korzystające z urlopu macierzyńskiego od samego początku funkcjonowania Tarczy. Wielu pracodawców zakończyło już korzystanie z Tarczy i nie może zmienić zawartych w tej sprawie porozumień.

Liczymy na pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby i podjęcie przez kierowany przez Pana Premiera rząd inicjatywy legislacyjnej, która doprowadzi do zmiany przepisów krzywdzących dla kobiet w ciąży oraz przebywających na urlopach macierzyńskich, których czas pracy i wynagrodzenie w okresie pandemii zostały obniżone.

Urszula Nowakowska

Przewodnicząca Zarządu

Fundacja Centrum Praw Kobiet

Buy Maxalt
Buy Tizanidine Online
Indometacin
Buy Toradol without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii