Dołącz do zespołu specjalistek CPK Gdańsk

Fundacja Centrum Praw Kobiet – oddział w Gdańsku

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, asysta w sądach, bezpieczne schronienie) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom. 

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na poniższe stanowiska.

Psycholożka/Psycholog

Do zadań Psycholożki/Psychologa należą: 

 • udzielanie wsparcia psychologicznego kobietom doświadczającym lub narażonym na przemoc i dyskryminację,
 • udział w spotkaniach zespołu specjalistów/ek CPK Gdańsk,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami.

Przywiązujemy ogromną uwagę do merytorycznego przygotowania specjalistek (psycholożek i prawniczek), które tworzą zespół CPK Gdańsk, dlatego podejmiemy współpracę z osobami, które spełniają poniższe wymagania:

 • ukończone studia psychologiczne;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z klientami/pacjentami,
 • doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy i/lub będącymi w kryzysie psychicznym.

Powyższe wymagania to must have, natomiast poniższa lista to ta ?mile widziana? 🙂 Dlatego specjalną uwagę zwrócimy także na osoby, które posiadają:

 • znajomość tworzenia planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy;
 • wiedzę z zakresu problematyki uzależnienia i współuzależnienia, z zakresu procedur prawnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.), miejsc, gdzie można ubiegać się o nocleg (OIK/CIK, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia itd);
 • znajomość języka ukraińskiego/rosyjskiego/angielskiego;
 • szkolą się w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach lub rozpoczęli szkołę psychoterapii;
 • odbyli staż w Ośrodku/Centrum Interwencji Kryzysowej;

Oferujemy:

 • umowę wolontariacką;
 • możliwość uczestnictwa w comiesięcznych superwizjach zespołowych;
 • możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach psychologicznych i prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy;
 • przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Gdańsku,
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet;
 • towarzystwo i wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu;
 • elastyczne godziny pracy: możliwość pracy także w małym zakresie godzin.

Prawniczka/Prawnik

Do zadań Prawniczki/ka należą: 

 • udzielanie poradnictwa prawnego kobietom doświadczającym przemocy lub narażonym na przemoc i dyskryminację,
 • pomoc przy pisaniu pism procesowych, 
 • udział w spotkaniach zespołu specjalistów/ek CPK Gdańsk,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami.

Przywiązujemy ogromną uwagę do merytorycznego przygotowania Specjalistek i Specjalistów (Psycholożek i Prawniczek/ków), którzy tworzą zespół CPK Gdańsk, dlatego podejmiemy współpracę z osobami, które spełniają poniższe wymagania:

 • wykształcenie prawnicze
 • doświadczenie w pracy na stanowisku radcy/radczyni prawnej, adwokata/ki, obejmującej sprawy z zakresu przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej (molestowanie seksualne, zgwałcenie itd.), przemocy ekonomicznej, dyskryminacji;
 • umiejętność tworzenia pism procesowych i dokumentacji niezbędnej do prowadzonej sprawy;
 • wiedza z zakresu prawa i procedury cywilnej, prawa i procedury karnej, prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi, z zakresu spraw karnych dotyczących przemocy, środków izolacji sprawcy oraz środków ochrony pokrzywdzonych przed przemocą domową, spraw rozwodowych, spraw majątkowych, mieszkaniowych, z zakresu prawa pracy.

Mile widziana:

 • wiedza z zakresu procedur prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.), miejsc, gdzie można ubiegać się o nocleg (OIK/CIK, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia itd);

Oferujemy:

 • umowę wolontariacką 
 • przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Gdańsku;
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet oraz na zmianę przepisów prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy;
 • możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach psychologicznych i prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy;
 • możliwość udziału w ogólnopolskich/ miejskich/ europejskich projektach dotyczących wsparcia osób doświadczających przemocy;
 • towarzystwo i wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu;
 • elastyczne godziny pracy: możliwość pracy także w małym zakresie godzin.

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet do 11.10.2020 r. Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, skontaktuj się z Karoliną Kamińską (karolina.kaminska@cpk.org.pl).

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

Buy Imitrex Buy Feldene Online Tizanidine Buy Aceclofenac without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii