IX Edycja Konkursu Biała Wstążka. Mężczyźni Poszukiwani! Zgłoszenia do 28.11.2018

ZGŁOŚ SWOJEGO KANDYDATA DO IX EDYCJI KONKURSU WYRÓŻNIENIE „BIAŁEJ WSTĄŻKI”!

 

Nie da się walczyć z przemocą wobec kobiet, bez ustaw, nakazów, zakazów, kar i pociągania sprawców do odpowiedzialności. Fundamentalne znaczenie dla zmniejszenia skali zjawiska przemocy wobec kobiet ma jednak również edukacja, brak społecznej tolerancji na przemoc, wzmacnianie kobiet,  promowanie pozytywnych wzorców męskości opartych na poszanowaniu wolności i praw kobiet oraz równości między kobietami i mężczyznami.

 

Mężczyźni mają dużą rolę do odegrania w przeciwdziałaniu przemocy i dyskryminacji wobec kobiet. Dlatego też zależy nam na popularyzowaniu sylwetek, tych którzy reagują na przemoc,  wspierają krzywdzone kobiety, wzmacniają ich siłę i moc do działania i odrzucają  patriarchalny wzorzec męskości.

 

Czekamy na zgłoszenia mężczyzn, którzy swoją postawą i działaniem stają po stronie krzywdzonych kobiet  oraz mogą być modelem i  wsparciem dla innych w budowaniu nowego wzorca męskości. Takich mężczyzn szukamy i chcemy wyróżniać w  Konkursie ?Białej Wstążki?

 

Zależy nam, aby informacja o konkursie dotarła do wszystkich środowisk, a wybór kandydatów godnych ?Wyróżnienia Białej Wstążki? 2018 był jak najtrafniejszy. Wierzymy, że w każdym środowisku jest wielu mężczyzn, którzy zasługują na to wyróżnienie. Dlatego prosimy o pomoc w rozpropagowaniu informacji o konkursie ?Wyróżnienie Białej Wstążki? !

 

Konkurs trwa do 28 listopada 2018 roku!

W konkursie ?Wyróżnienie Białej Wstążki? 2018 czekamy na zgłoszenia w następujących  kategoriach:

 1. Wymiar sprawiedliwości
 2. Organy ścigania
 3. Instytucje i organizacje pomocowe
 4. Osoby publiczne
 5. Instytucja publiczna
 6. Pracodawca-sponsor
 7. Osoba prywatna
 8. Media

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać na jeden z następujących sposobów:

 1. e-mailem – wysyłając zgłoszenie zawierające dane określone w formularzu zgłoszeniowym nr 1/CPK/2018 na adres: biala.wstazka@cpk.org.pl z dopiskiem – ?Wyróżnienie Białej Wstążki? 2018 r.
 2. Poprzez stronę internetową – wypełniając zamieszczony na stronie internetowej www.bialawstazka.org oraz stronach organizatorów formularz zgłoszeniowy.
 3. Pocztą tradycyjną w formie pisemnej, zawierającej dane określone w formularzu zgłoszeniowym nr 1/CPK/2018 na adres: Fundacja Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 60 lok. 19, kod pocztowy 00-679

Więcej szczegółów na http://bialawstazka.org

Tam też znajduje się regulamin konkursu oraz formularz  zgłoszeniowy.

 

Więcej informacji na temat Konkursu na stronach:

www.bialawstazka.org, www.cpk.org.pl, www.fpbb.pl

Patronem medialnym jest Onet Kobieta.

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:

FUNDACJA CENTRUM PRAW KOBIET:

Monika Młynarczyk

tel. 22 622 25 17

kom. 509 790 371

e-mail: monika.mlynarczyk@cpk.org.pl

Kazimierz Walijewski

Fundacja Centrum Praw Kobiet

tel. 530 750 070

e-mail:k.walijewski@cpk.org.pl

FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ ?POROZUMIENIE BEZ BARIER?    

Iwona Piekarska

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”

tel./fax: (022) 849 96 62 tel. kom. 502 126 258

e-mail: ipiekarska@fpbb.pl

 

 

 

Mobic Online
Buy Feldene
Buy Tizanidine Online
Arcoxia

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii