Zgłoś swojego kandydata do konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”!

W tym roku Centrum Praw Kobiet i Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej ?Porozumienie Bez Barier? organizują już po raz 11. konkurs ?Wyróżnienie Białej Wstążki?. To edycja podsumowująca rok szczególnych wyzwań i zagrożeń dla praw kobiet.

Rok 2020 zostanie na długie lata zapamiętany jako data wybuchu ogólnoświatowej pandemii koronawirusa. COVID-19 ? niestety zgodnie z przewidywaniami organizacji pomocowych ? poskutkował eskalacją przemocy domowej, głównie wobec kobiet i dzieci. Tragiczność ich położenia dodatkowo wzmacniał fakt, że większość instytucji pomocowych pracowała zdalnie, co stanowiło przeszkodę w korzystaniu z ich wsparcia. Tymczasem w połowie roku polski rząd rozpoczął zabiegi formalne zmierzające do wypowiedzenia Konwencji stambulskiej (tzw. antyprzemocowej). Jesień przyniosła kolejny cios w prawa kobiet w postaci zaostrzenia prawa aborcyjnego, które wyprowadziło na ulice setki tysięcy protestujących kobiet i mężczyzn.

W całej tej rzeczywistości jest także miejsce dla pomagaczy. Część z nich nie uwierzy w policyjne statystyki i zapewnienia polityków o marginalizacji zjawiska przemocy. Ze swego doświadczenia oraz obserwacji postawią właściwą diagnozę i będą tym usilniej pomagać, edukować, wspierać czy motywować innych do przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie. Część z nich będzie zapewne mężczyznami i do nich kierujemy tegoroczne przesłanie naszego Wyróżnienia Białej Wstążki ? mówi Kazimierz Walijewski, inicjator konkursu.

Przypadająca na 2020 rok XI edycja konkursu jest dla nas szczególna, ponieważ rok ten przyniósł nam nowe, poważne zagrożenia dla praw i wolności kobiet. Wzrost skali przemocy domowej związany z przymusowym lockdownem przy jednoczesnych działaniach rządu zmierzających ku wypowiedzeniu Konwencji antyprzemocowej to spotęgowane zagrożenie dla zdrowia i życia kobiet doświadczonych przemocą. Chcemy wyróżnić tych mężczyzn, którzy w tych trudnych czasach  aktywnie włączają się w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet wspierając indywidualne kobiety ale też np. biorąc udział w protestach przeciwko wypowiedzeniu Konwencji stambulskiej ? dodaje Urszula Nowakowska, prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet.

Nie spodziewaliśmy się, że obecna edycja konkursu przypadnie w tak pełnym wyzwań momencie. Z jednej strony mamy pandemię, która znacznie pogorszyła trudną sytuację ofiar przemocy. Z drugiej ? zagrożona jest Konwencja Stambulska. To powoduje, że Sprzymierzeńcy kobiet doświadczających przemocy są szczególnie poszukiwani. By ofiara mogła walczyć o swoje bezpieczeństwo, potrzebny jest drugi człowiek, który jej uwierzy, zrozumie tragiczne położenie oraz wyciągnie pomocną dłoń. Jest to wyjątkowo ważne w czasie izolacji i rosnącej niepewności. Z ogromnym niepokojem śledziliśmy informacje dotyczące wzrostu skali przemocy wobec kobiet w czasie pandemii ? zwłaszcza na południu i wschodzie kraju. Tegoroczne Wyróżnienia Białej Wstążki dla mężczyzn sprzeciwiających się przemocy wobec kobiet będą miały w związku z tym szczególną rangę ? komentuje Jolanta Kwaśniewska, prezeska Zarządu Fundacji ?Porozumienie Bez Barier?.

Konkurs ?Wyróżnienie Białej Wstążki? 2020

Przedmiotem Konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet. Kandydatów mogą zgłaszać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata. ?Białą wstążką? nagradzać będziemy mężczyzn zatrudnionych w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych ośrodkach pomocowych), pracowników służb mundurowych oraz tych angażujących się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie.

Pomysłodawcami wyróżnienia są Kazimierz Walijewski i Tomasz Pietrzak. Pomysł ?wyróżnienia? nawiązuje do Kampanii Białej Wstążki zainicjowanej w 1991 roku przez grupę mężczyzn w Kanadzie w drugą rocznicę masakry w Montrealu. Przypięta na piersi biała wstążka stała się symbolem sprzeciwu mężczyzn wobec przemocy wobec kobiet.

Nasz konkurs pokazuje wszystkim, że istnieją mężczyźni, którzy nie tylko nie stosują przemocy, ale także wspierają krzywdzone kobiety i aktywnie opowiadają się po ich stronie.

Kandydatów do konkursu można zgłaszać do 25 listopada 2020 roku!

W konkursie ?Wyróżnienie Białej Wstążki? 2020 nagradzani będą mężczyźni w poszczególnych kategoriach:

1. Wymiar sprawiedliwości

2. Organy ścigania

3. Instytucje i organizacje pomocowe

4. Osoby publiczne

5. Instytucja publiczna

6. Pracodawca-sponsor

7. Osoba prywatna

8. Media

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać na jeden z następujących sposobów:

  1. wypełniając zamieszczony formularz na stronie internetowej
  2. wysyłając zgłoszenie zawierające dane określone w formularzu na adres: biala.wstazka@cpk.org.pl z dopiskiem ?Wyróżnienie Białej Wstążki? 2020 r.

Regulamin konkursu.

Partnerem wydarzenia jest marka W.KRUK

Patronem medialnym wydarzenia jest portal HelloZdrowie

Więcej informacji na temat Konkursu na stronie https://cpk.org.pl/bialawstazka/

Dodatkowych informacji udzielają:

Kazimierz Walijewski k.walijewski@cpk.org.pl

FUNDACJA CENTRUM PRAW KOBIET

Joanna Gzyra-Iskandar joanna.gzyra@cpk.org.pl

FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ ?POROZUMIENIE BEZ BARIER?

Anna Pieniążek apieniazek@fpbb.pl

Buy Skelaxin
Buy Cafergot Online
Motrin
Buy Celebrex without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii